Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Analiza Gier Essay

  • Submitted by: taksoofka
  • on January 7, 2013
  • Category: Psychology
  • Length: 32,179 words

Open Document

Below is an essay on "Analiza Gier" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej

Jacek Kłosiński

Analiza gry komputerowej Wiedźmin w kontekście pierwowzoru literackiego oraz konwencji literatury popularnej

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Gemry

Wrocław 2009

SPIS TREŚCI:
WSTĘP .............................................................................................................................................................. 4 ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE. GRY KOMPUTEROWE A LITERATURA, FILM I KOMIKS. GRA KOMPUTEROWA WIEDŹMIN I JEJ LITERACKI PIERWOWZÓR. ....................................................................................................... 8 DEFINICJA GRY KOMPUTEROWEJ........................................................................................................................ 8 GRY KOMPUTEROWE A LITERATURA, FILM, KOMIKS ........................................................................................ 10 GRA KOMPUTEROWA WIEDŹMIN ..................................................................................................................... 12 PIERWOWZÓR LITERACKI .................................................................................................................................. 13 WSTĘPNE PORÓWNANIE ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO W GRZE WIEDŹMIN I JEJ LITERACKIM ŹRÓDLE .......... 15 ROZDZIAŁ 2. ZWIĄZKI LITERATURY FANTASY I CRPGS W KONTEKŚCIE GRY KOMPUTEROWEJ WIEDŹMIN ...... 17 FANTASY A GRY KOMPUTEROWE...................................................................................................................... 17 LITERATURA FANTASY ....................................................................................................................................... 18 ZASADNICZY SCHEMAT FABULARNY W GRZE – QUEST ..................................................................................... 19 WSPÓLNE CECHY LITERATURY FANTASY I CRPGS...

Show More


Citations

MLA Citation

"Analiza Gier". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Analiza-Gier-384028.html>

APA Citation

Analiza Gier. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Analiza-Gier-384028.html


10 x Duracell MN21 A23 12V Alkaline Batteries 23A LRV08 K23A E23A V23GA 12 Volt | 08.11.1804:42 Uhr KURSK*inklusive deutschem Untertitel* Adventure0 / 0994 Hits VID P2P DDL 0 Kommentare | Скачать APK