Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Bagaimanakah Internet Telah Mengubah Atau Memberi Kesan Kepada Keterlibatan Dan Pemerkasaan Rakyat Di Malaysia? Essay

  • Submitted by: narnia104
  • on January 5, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 1,828 words

Open Document

Below is an essay on "Bagaimanakah Internet Telah Mengubah Atau Memberi Kesan Kepada Keterlibatan Dan Pemerkasaan Rakyat Di Malaysia?" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Bagaimanakah Internet telah mengubah atau memberi kesan kepada keterlibatan dan pemerkasaan rakyat di Malaysia?

Pada zaman globalisasi ini, negara Malaysia semakin terkenal di seluruh dunia. Hal ini demikian kerana Malaysia kini mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain seperti Amerika Syarikat dan Jepun. Perkembangan sains dan teknologi di negara ini telah memberi impakyang amat ketara kepada masyarakat setempat terutamanya dalam penggunaan internet. Internet berasal daripada   perkataan International Networking yang bermaksud, dua komputer atau lebih yang saling berhubungan di antara satu sama lain, sama ada berinteraksi atau bertukar informasi. Internet juga dianggap perpustakaan yang besar kerana di dalamnya mengandungi pelbagai jenis informasi. Penduduk di Malaysia kini boleh mengetahui tentang dunia luar atau tentang isu semasa hanya dengan mengklik papan kekunci   `enter’ untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Maklumat tersebut akan di gunakan oleh masyarakat yang bergelar pelajar dan pekerja. Internet ini amat banyak kelebihannya kepada perkembangan pemikiran manusia yang seterusnya boleh membangunkan negara kerana dengan internet setiap manusia di negara ini mampu mendapatkan pelbagai maklumat dalam satu masa. Bukan itu sahaja, mereka juga dapat berhubung dengan negara luar untuk mengetahui perkembangan negara mereka. Persoalannya apakah kesan positif ini kepada setiap rakyat di Malaysia ini? Mengapakah internet ini dikatakan mempunyai kelebihan yang boleh memberi kesan kepada pemerkasaan rakyat di Malaysia?
Internet ini mempunyai   kelebihan seperti mampu menyampaikan maklumat dengan cepat dan berkesan. Setiap rakyat Malaysia tidak kira pelajar, remaja, warga emas boleh menggunakan internet untuk kepentingan mereka dalam mencari maklumat. Maklumat yang disampaikan dalam internet ini mudah di fahami dan ringkas. Masyarakat yang tidak mempunyai internet di rumah boleh ke Cyber Cafe yang memberi perkhidmatan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Bagaimanakah Internet Telah Mengubah Atau Memberi Kesan Kepada Keterlibatan Dan Pemerkasaan Rakyat Di Malaysia?". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Bagaimanakah-Internet-Telah-Mengubah-Atau-Memberi-383227.html>

APA Citation

Bagaimanakah Internet Telah Mengubah Atau Memberi Kesan Kepada Keterlibatan Dan Pemerkasaan Rakyat Di Malaysia?. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Bagaimanakah-Internet-Telah-Mengubah-Atau-Memberi-383227.html


Haikyu!! | Passenger | Let Her Go (Official Video).mp3 | 22.11.1819:32 Uhr Generation Electronic Bounce Vol.16 House320 kbit/s 0 / 0736 Hits VID P2P DDL 0 Kommentare