Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Bangkang Papel Essay

  • Submitted by: khulet18
  • on September 22, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 1,500 words

Open Document

Below is an essay on "Bangkang Papel" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

I. Pamagat/ Awtor: BANGKANG PAPEL/ Genoveva Edroza-Matute
II. Buod:
Isang batang lalaki ang nagising isang gabi sa nakagugulat na dagundong na inakala niyang pagdiriwang ng Bagong Taon. Ang malalakas na dagundong ay sinasaliwan ng pagliliwanag at pagdidilim ng bahay at pagbuhos ng malakas na ulan. Napansin niya na di pa umuuwi ang kanyang ama at sa pagtatanong niya sa kanyang ina ay di niya maintidihan ang naging kasagutan nito. Kayat bumalik siya sa kanyang pagkakahiga sa tabi ng kanyang kapatid na si Miling. Ngunit hindi siya makatulog ulit sa pag-aalala sa kanyang ama. Kayat ipinaalala sa kaniya ng kanyang ina ang araw ng bukas…. ang araw na pinanabikan ng batang lalaking dumating. Ang araw na magpapalutang sa tubig siya ng kanyang ginawang tatlong malalaking bangkang papel at magkakarera sila ni Miling. Bago siya nakalimot ang kahulihulihang larawan sa kanyang balintataw ay tatlong malalaking bangkang papel na inaanod ng baha sa kanilang tapat. At kasabay ng pagpailanlang ng pangarap ng batang lalaki ang panahong pasungit ng pasungit.
Ang kinabukasan ng pagtatampisaw ay dumating…. Ngunit kakaibang kinabukasan.   Sa pagdilat ng inaantok pang mga mata ng batang lalaki ay nag-iisa na siya sa higaan kaya’t pupungas-pungas siyang bumangon. Isang kamay ang dumantay sa kanyang balikat, si Aling Berta na kanilang kapitbahay. At naparam ang nalalabi pa niyang antok ng makitang halos mapuno ng kanilang mga kapitbahay ang kanilang bahay. At sa isang sulok ay naroon ang kanyang ina na nakalikmo sa sahig na nakatingin sa kawalan habang nakasubsob sa kanyang kandungan ang kanyang kapatid na si Miling na walang tigil na hinahagpos ng kanyang ina ang buhok nito. Nang tumakbo siya sa kanyang ina para itanong kung ano ang nagyari at bakit maraming tao sa kanilang bahay tila hindi siya narinig ng kausap. Wala siyang naririnig sa usapan ng mga kapitbahay kundi labing limag lahat ang mga nangapatay. At lahat ng lapitan niya ay hinahagpos ang kanyang buhok at ipinapatong ang...

Show More


Citations

MLA Citation

"Bangkang Papel". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Bangkang-Papel-311694.html>

APA Citation

Bangkang Papel. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Bangkang-Papel-311694.html


#1786 - Original Jugendstil Keramik Fliese - Hellgrün | Fearsville | Back Roads 2018