Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Basta Essay

  • Submitted by: JaysonCaseres
  • on August 17, 2015
  • Category: Psychology
  • Length: 2,606 words

Open Document

Below is an essay on "Basta" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Mga Tuntuning Panlahat sa Ispeling o Pagbaybay
A. Ang Pasalitang Pagbaybay
Paletra ang pasalitang pagbaybay sa Filipino na ang ibig sabihin ay isa-isang pagbigkas sa maayos na pagkasunud-sunod ng mga letrang bumubuo sa isang salita, pantig, daglat, akronim, inisyal, simbolong pang-agham, atb.
Pasulat - Pabigkas
Salita
boto /bi-o-ti-o/
plano /pi-el-ey-en-o/
Fajardo /kapital ef-ey-jey-ey-ar-di-o/
vinta /vi-ay-en-ti-ey/
jihad /jey-ay-eich-ey-di/
Pantig
it /ay-ti/
kon /key-o-en/
trans /ti-ar-ey-en-es/
pa /pi-ey/
tsart /ti-es-ey-ar-ti/
Akronim
MERALCO (Manila Electric Company)
/em-i-ar-ey-el-si-o/
LEDCO (Language Education Council)
/el-i-di-si-o/
PANDAYLIPI (Pandayan ng Literaturang
Pilipino)
/pi-ey-en-di-ey-way-el-ay-pi-ay/
ARMM (Autonomous Region of Muslim Mindanao)
/ey-ar-em-em/
ASEAN (Association of Southeast Nations)
/ey-es-i-ey-en/
Daglat
Bb. (Binibini) /kapital Bi-bi/
G. (Ginoo) /kapital ji/
Gng. (Ginang) /kapital ji-ay-en-ey-en-ji/
Kgg. (Kagalang-galang) /kapital key-ji-ji/
Dr. (Doktor) /kapital di-ar/
Inisyal ng Tao
MLQ (Manuel Luis Quezon) /em-el-kyu/
CPR (Carlos P. Romulo) /si-pi-ar/
JVP (Jose Villa Panganiban) /jey-vi-pi/
LKS (Lope K. Santos) /el-key-es/
AGA (Alejandro G. Abadilla) /ey-ji-ey/
Inisyal ng Samahan/ Institusyon
KWF (Komisyon sa Wikang Filipino /key-dobolyu-ef/
PSLF (Pambansang Samahan sa Linggwistikang Filipino) /pi-es-el-ef/
KBP (Kapisanan ng mga Brodkaster Pilipinas) /key-bi-pi/
PLM (Pamantasan ng Lungsod Ng Maynila) /pi-el-em/
MSU (Mindanao State University) /em-es-yu/
NGO (Non-Governmental Organization) /en-ji-o/
Simbolong Pang-agham Pang-Matematica
Fe (iron) /ef-i/
H2O (water) /eich-tu-o/
NaCl (sodium) /en-ey-si-el/
lb. (pound) /el-bi/
kg. (kilogram) /key-ji
-------------------------------------------------

Ang Pangngalan ay isang bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, o lunan. Ito ay tinatawag na Noun sa wikang Ingles....

Show More


Citations

MLA Citation

"Basta". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Basta-761558.html>

APA Citation

Basta. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Basta-761558.html


Best New Bollywood Songs | DAZ3D - Underground Factory | Shokugeki no Soma 62