Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Baszit Essay

Open Document

Below is an essay on "Baszit" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Case 2 Handel in vliegtuigonderdelen voor historische vliegtuigen

Aandachtspunten en attentiepunten

Hieronder volgen de te onderkennen aandachtspunten en attentiepunten bij Dutch Air Affairs (DDAA) m.b.t. handel in vliegtuigonderdelen voor historische vliegtuigen.

• Omdat onderdelen worden aangeschaft van buitenlandse leveranciers, kan dit leiden
  tot valutarisico.
• Tussen inkoper en klant kunnen prijsindicaties leiden tot onderlinge prijsafspraken.
• Het is niet duidelijk hoe de fee verrekend wordt, wanneer deze hoger of lager uitvalt dan begroot.
• Wat betreft veilingen, zijn geen richtlijnen gegeven tot welk bedrag de inkoper mag en kan bieden.
• De inspecteur is tevens inkoper, wat leidt tot functievermenging.
• Kavellijsten, wrakken en restanten bevatten vaak artikelen, die niet tot het assortiment behoren. Deze artikelen worden verkocht aan collega-handelaren, dit kan leiden tot onderlinge prijsafspraken.
  Er zijn geen richtlijnen betreffende de te ontvangen provisie door de Medewerkers Inkoop. Een Medewerker Inkoop kan hierdoor lukraak originele onderdelen inkopen.

Relatie vraagstuk met de theorie op de volgende punten

• Typologie
  De activiteiten van DDAA zijn te typeren als die van een handelsonderneming.
  Aanknopingspunten bij de controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording, zijn daarom vooral de verbanden in de geld- en/of goederenbeweging.

      • Attentiepunten
  Een zowel administratief als technisch gesloten magazijn wordt noodzakelijk geacht.
  Ook zijn marktprijzen ter voorkoming van onderlinge prijsafspraken gewenst. Verder
  dienen aanwezige informatiesystemen goed beveiligd te zijn en te voldoen aan de gestelde normen.

• Controle technische functiescheiding.
  Inkopen worden gedaan bij particulieren, luchtvaartmaatschappijen en gespecialiseerde veilingen in Europa en Amerika. Nergens staat omschreven om hoeveel personen werkzaam zijn binnen de afdeling Inkoop. Verder is niet...

Show More


Citations

MLA Citation

"Baszit". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Baszit-169626.html>

APA Citation

Baszit. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Baszit-169626.html


Amour, gloire et beauté | Peinture Marine Animé Les Pêcheurs École Anglaise HST Fishermen English school | Black Lagoon