Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Bincangkan Sistem Pemerintahan Maharaja Di China Dan Jepun Sebelum Campur Tangan Barat Essay

  • Submitted by: keqra26
  • on September 20, 2012
  • Category: History
  • Length: 783 words

Open Document

Below is an essay on "Bincangkan Sistem Pemerintahan Maharaja Di China Dan Jepun Sebelum Campur Tangan Barat" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

BINCANGKAN SISTEM PEMERINTAHAN MAHARAJA DI CHINA DAN JEPUN SEBELUM CAMPUR TANGAN BARAT
Pengenalan
pemerintahan yang diamalkan di negara China dan Jepun ialah sistem Maharaja. Maharaja dibantuu oleh pembesar atau Hulubalang. Kewujudan sistem maharaja di negara China dikatakan sejak zaman Dinasti Hsia. Terdapat perbezaan yang jelas dalam sistem Maharaja di negara China dan Jepun

B.Sistem Pemerintahan di China dan di-Jepun

(1) Sistem Pemerintahan di China:

Sistem pemerintahan yang wujud di Negara China ialah "Sistem Maharaja". Dalam sistem Maharaja seseorang Maharaja menduduki hierarki teratas dalam susunan masyarakat dan merupakan individu yang paling berkuasa dalam kerajaan. Dalam diri Maharaja: harus dilihat mempunyai kombinasi beberapa aspek antara falsafah Confucius dan kepercayaan masyarakat dengan perlakuan-perlakuan politik semasa.

1. Kedudukan politik seseorang Maharaja dilegitimasikan berdasarkan konsep "mandat daripada syurga". Konsep ini meletakkan mereka sebagai "wakil syurga" atau "anak syurga" dan ia memberi kuasa "spiritual" yang tidak terhingga kepada seseorang Maharaja. Oleh itu Maharaja akan mendapat penghormatan tertinggi daripada rakyat.

2. Mandat daripada syurga membawa maksud bahawa Tuhan telah menganugerahkan ke atas Maharaja tersebut satu kuasa untuk memerintah; tidak ada kuasa lain yang boleh mendakwa '_aginda atas segala tindakan baginda kecuali kuasa tersebut ditarik balik. Dalam hal ini, ajaran Confucius menyatakan bahawa "sesiapa yang berjaya mendapat mandat syurga akan berjaya menjadi Maharaja sementara sesiapa yang gagal akan dianggap penjenayah ".

3. Sebagai menhargai kuasa autokratik yang diberikan, maka Maharaja akan menentukan kehidupan rakyat berada dalam keadaan tenteram dan makmur.

Bencana alam atau kebuluran secara langsung menunjukkan bahawa Maharaja tidak lagi -nendapat mandat daripada syurga untuk memerintah dan baginda harus diganti dengan Maharaja yang lain. Dengan kata lain Maharaja ini harus...

Show More


Citations

MLA Citation

"Bincangkan Sistem Pemerintahan Maharaja Di China Dan Jepun Sebelum Campur Tangan Barat". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Bincangkan-Sistem-Pemerintahan-Maharaja-Di-China-311203.html>

APA Citation

Bincangkan Sistem Pemerintahan Maharaja Di China Dan Jepun Sebelum Campur Tangan Barat. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Bincangkan-Sistem-Pemerintahan-Maharaja-Di-China-311203.html


→ Download | Peugeot 306 Boot Lock Badge Emblem Domed Resin Vinyl Decal 8726L4 8726H3 8726L2 | Season 3 Episode 7 Summer Vacation