Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Brain Drain Essay

  • Submitted by: minhhangnguyen
  • on February 19, 2012
  • Category: Psychology
  • Length: 478 words

Open Document

Below is an essay on "Brain Drain" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Many of Viet Nam’s best and brightest are departing for higher-paid jobs in other countries, sparking concern that a brain drain could impede economic progress.
In recent years, the country has seen an increasing number of academics and scientists leave for developed countries. Some people did not return home after being sent by the Government to study abroad and others could not find suitable jobs here. Others left because they were working for foreign-invested enterprises or simply preferred to work abroad. The above information is not all about brain drain phenomenon in Vietnam, let’s come to GLN English club to discuss more with the topic “Brain drain in Vietnam”
For more information, please look through our agenda:

Rất nhiều các trí thức Việt Nam ưu tú hiện nay đã và đang làm việc tại nước ngoài, bởi một môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, tiện nghi hơn và với mức lương cao hơn hàng chục có khi là hàng trăm lần ở Việt Nam. Một số người trong số hộ là những sinh viên, nghiên cứu sinh đựoc Nhà nước cấp học bổng ăn học tại nước ngoài để sau này về làm việc cho đất nước, nhưng họ thậm chí đã không bao giờ trở lại Việt Nam. Một số khác làm việc trong những công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoặc đơn giản là họ thích làm việc trong một môi trường toàn cầu. Liệu tất cả những điều trên đã chọn vẹn để vẽ nên bức tranh toàn cảnh về hiện tượng chảy máu chất xám ở nước ta hiện nay? Hãy đến với clb tiếng Anh GLN để cùng thảo luận về vấn đề trên với chủ đề “Brain drain in Vietnam”- tình trạng chảy máu chất xám ở Việt Nam.
GLN English Club
Brain drain in Vietnam
Saturday, May 28th, 2011
                No 12, Lane 8, Nguyen Thi Dinh Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay
2:30-2.45: Breaking the ice
  * Making friends with other by note cards
2:45-3.00: Warming up
  * Watching a clip involving in the topic
3:00-3:30: Discussing in pairs
  1. What is brain drain?
  2. What are the causes and effects of brain drain?
  3. Does brain drain occur in Vietnam? How...

Show More


Citations

MLA Citation

"Brain Drain". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Brain-Drain-168934.html>

APA Citation

Brain Drain. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Brain-Drain-168934.html


Read More... | Top 100 Tollywood | Ronnie Van Zant