Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Cari Açık Kriz Çıkartır Mı? Essay

Open Document

Below is an essay on "Cari Açık Kriz Çıkartır Mı?" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Cari açık kriz çıkartır mı?
Cari açık, yine sorun olarak karşımıza çıktı. Türkiye not artışı beklerken, kredi derecelendirme kuruluşları, önceki gün, "cari açık yüksek. Bu risk unsurudur" diyerek Türkiye'nin notunu artırmayacaklarını bildirdi. Bundan önce de, "12 Haziran genel seçiminin sonucunu görelim" diye bahane bulmuşlardı.

"Peki nedir cari açık? Kısacası cari açık, bir ülkenin ürettiğinden çok tüketmesi anlamına gelir. Ürettiğinden fazla yapılan harcama, borçla finanse edilir.
Gelelim cari açığa... Türkiye'de cari açığın nedeni, Merkez Bankası bir türlü kabul etmese de, kendisinin 2010 sonuna kadar sürdürdüğü "yüksek faiz-düşük kur politikası" dır. Çünkü yüksek faiz TL'yi değerlendirdiğinden, Türkiye, ihracatta rekabet gücünü kaybetti ve ihracat kârlı olmaktan çıktı. İthalat kârlı hale geldi. Bu tabii ekonomide dengeleri bozdu.
Zira dış ticarete konu olan mallara yatırım azaldı, iç piyasada tüketilen mallara yatırım ise çoğaldı. Örnek olarak, ihracatçıların konut yapımına yönelmesini gösterebiliriz. Kısacası, Merkez'in inatla sürdürdüğü "yüksek faiz- düşük kur politikası" sonucunda döviz gelirleri azalırken döviz giderleri çoğaldı.
Ve cari açık yükseldi.
Cari açığı yükselten tek unsur bu mu? Cari açığın, enerji hammaddesi ithalatı nedeniyle de çoğaldığını ileri sürmek mümkün ama... Eğer döviz kurları gerçekçi olsaydı ve doğru fiyatları gösterseydi, enerji hammaddesi ithalatı da, doğrusu şu ki, ikame mallarına yönelir ve ithalat azalırdı. Ama Türkiye'de döviz, Merkez'in politikaları sonucu uzun dönem ucuz tutuldu. Böyle olunca da, kimse ithal edilen enerji hammaddesi kullanımını azaltmaya yanaşmadı. Böylece artan ham petrol fiyatlarının cari açığa olumsuz etkisinden kaçınmak mümkün olmadı, olamıyor ve olamayacak.
Gelelim cari açığın kriz çıkartıp çıkartmayacağına... Bizde ekonomik krizler, hep kamu maliyesinde oluşan yüksek açık ve cari açığın bu yüksek açığa bağlı olarak yükselmesinden kaynaklandı. Son 20 yıldaki büyük krizleri incelersek, 1994 ve...

Show More


Citations

MLA Citation

"Cari Açık Kriz Çıkartır Mı?". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Cari-Acik-Kriz-Cikartir-Mi-529322.html>

APA Citation

Cari Açık Kriz Çıkartır Mı?. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Cari-Acik-Kriz-Cikartir-Mi-529322.html


Watch Movie | Comédie 691 | Prospekthüllen DIN A4 genarbt und glasklar Klarsichthüllen, Klarsichtfolie