Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Essay

  • Submitted by: bechip
  • on September 20, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 18,592 words

Open Document

Below is an essay on "Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010
Ngày 12/7/2003. Cập nhật lúc 15h 10'
(Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng)


Đại hội VII của Đảng quyết định Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991- 2000. Đại hội IX đánh giá việc thực hiện chiến lược đó và quyết định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho 10 năm đầu của thế kỷ XXI
- Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp.


I- TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ BỐI CẢNH QUỐC TẾ1- Đánh giá việc thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 1991 - 2000


Chiến lược 10 năm 1991 - 2000 được thực hiện khi nền kinh tế đang có một số chuyển biến tích cực, nhưng đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu tan vỡ; Mỹ tiếp tục bao vây, cấm vận nước ta; các thế lực thù địch tìm cách chống phá ta về nhiều mặt; những năm cuối thập kỷ 90, nước ta lại chịu tác động bất lợi của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và bị thiệt hại lớn do thiên tai liên tiếp xảy ra trên nhiều vùng.


Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, nhìn chung việc thực hiện Chiến lược 1991 - 2000 đã đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng.


(1)- Sau mấy năm đầu thực hiện Chiến lược, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sau 10 năm tăng hơn gấp đôi (2,07 lần). Tích lũy nội bộ của nền kinh tế từ mức không đáng kể, đến năm 2000 đã đạt 27% GDP. Từ tình trạng hàng hoá khan hiếm nghiêm trọng, nay sản xuất đã đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của nhân dân và nền kinh tế, tăng xuất khẩu và có dự trữ. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển nhanh. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực. Trong GDP, tỷ trọng nông nghiệp từ 38,7% giảm xuống 24,3%, công nghiệp và xây dựng từ 22,7% lên 36,6%, dịch vụ từ 38,6% tăng lên 39,1%....

Show More


Citations

MLA Citation

"Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Chien-L-oc-Phat-Trien-Kinh-Te-310945.html>

APA Citation

Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Chien-L-oc-Phat-Trien-Kinh-Te-310945.html


Mahler: 10 Symphonies (Blu-ray Audio | Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks / Rafael Kubelik) | 胖子行动队 | Private.Eyes.S02E07.Von.Dieben.und.Aerzten.German.DD51.Dubbed.DL.1080p.AmazonHD.x264-TVS