Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

College Free Run Essay

  • Submitted by: mario1238
  • on November 12, 2012
  • Category: College Admissions
  • Length: 366 words

Open Document

Below is an essay on "College Free Run" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
INSTITUTI “HARRY FULTZ”
RRUGA MINE PEZA
Tiranë më 24.10.2012

-------------------------------------------------

PUNE LABORATORI NR.2

Tema :
" Cilat Grupe Gjaku Perzihen Lirisht mes tyre ? "

               
                              Punoi :                                                           Pranoi:
                      Rei Kalemaj                                                   Enilda Janço
                    Vasil Bill Milo
                          Xhoi Ibra

Mjetet e Punes
  1. Gota Plastike
  2. Pigment i Kuq dhe Blu
  3. Uji

Zhvillimi i Punes

        1)   Te pergatitet nje gote me ngjyre te kuqe - per grupin A   . Nje gote                               me ngjyre blu per grupin B . Gjysma e njeres gote dhe gjysma e tjetres   perzihen dhe kjo perben grupin AB . Per grupin 0 sherben Uji
     
        2)   Fillojne te behen perzjerjet : hidhet pak nga grupi grupi "A" ne nje gote dhe me pas hidhet grupi "B" . Vezhgojme nese ndryshon ngjyra e "A-se" dhe shenohet ne tabelen 1. Kjo perseritet   per te kater gotat .
       
        3)   Pas plotesimit te tabeles 1 do te behet plotesimi i tabeles 2 : atje ku perzjerjet   nuk kane sjelle ndryshim ngjyre , dhurimi dhe marrja e gjakut behet   e sigurt , pa sjelle mpiksje te gjakut . Nese gjate perzjerjeve ka ndryshim ngjyre , atehere edhe transfuzioni nuk duhet te behet .

Tabela 1
Grupi i Gjakut (ai qe merr) | A | B | AB | 0 |
A | Jo | Po | Po | Jo |
B | Po | Jo | Po | Jo |
AB | Po | Po | Jo | Jo |
0 | Po | Po | Po | Jo |Tabela 2
Tipi i Gjakut | I jep gjak grup-it ,(eve) | Merr gjak nga grup-i , (et) |
A | A , AB | A , 0 |
B | B , AB | B , 0 |
AB | AB | AB , 0 |
0 | 0 , A , B , AB | 0 |

PERFUNDIMI
Cii
Cili grup mund t'u jepet te gjithe grupeve te tjere ? P. 0
Cili grup mund te sherbeje si dhurues per grupin AB ? Te gjithe grupet
Cilat grupe mund t'i jepen nje personi me grup B ? P. ; B , 0
Cili grup mund t'i...

Show More


Citations

MLA Citation

"College Free Run". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/College-Free-Run-348010.html>

APA Citation

College Free Run. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/College-Free-Run-348010.html


Santa Clarita Diet S01-S02 2160p Netflix WEBRip DD 5 1 x264x265-MIXED | Tajikistan | A Description of Computers - 1084 Words