Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Die Swerfjare Van Poppie Nongena Essay

  • Submitted by: Cathar
  • on August 5, 2015
  • Category: Social Issues
  • Length: 896 words

Open Document

Below is an essay on "Die Swerfjare Van Poppie Nongena" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Die swerfjare van Poppie Nongena

Inleiding:
Die swerfjare van Poppie Nongena is ʼn ware verhaal wat hom afspeel tydens die 1930’s tot ongeveer die laat 1970’s. Elsa Joubert se aanmerk was na my mening nie om ʼn politieke of sosiale oorsig van daardie jare te gee nie, maar slegs om een gesin se belewenisse te beskryf. Om ons so doende ʼn diepper insig te gee. Alle ervarings is getrou weergegee soos deur Poppie en haar familie beskryf.
Die Roman:
Die roman is so geskryf dat ek as leser die gebeurtenisse saam met Poppie en haar familie beleef. Die leser bly nuuskierig en gebind tot die verhaal en het die begeerte om die boek klaar te wil lees. Poppie het by haar ouma Hannie opgegroei en sy was ʼn gelukkige kind. Sy gebruik baie keer woorde soos: “lief” en “lekker” soos in die volgende uittreksels waar sy sê: “Ek was lief daarvoor, toe ek klein was om met my ouma bene te soek” (2006:8) en “dan het ons altyd gehardloop vir daai stukkie brood, dit wat vir ons die lekkerste” (2006:9). Dit laat die leser glimlag en gelukkig voel. Poppie het in haar jongjare al kennis gemaak met die ruwe werklikheid van die lewe en die gereg. Dit laat die leser voel dat dit nie noodwendig sleg is vir haar nie, want hierdeur het sy by ouma Hannie geleer hoe om dit te hanteer en ʼn sterker mens daardeur te word. Ons lees dit in: “As oompie Pengi nou lekker dronk is” (2006:19). Ouma Hannie vergewe dan maar weer, want dis haar familie, haar kind: “Ag Pengi, hoe versondig jy so jou mama” (2006:20). Totdat Pengi op ʼn dag te ver gegaan het en die huis aan die brand gesteek het. “In die oggend het ouma Hannie hom gaan aankla by die poeliesse” (2006:29). So leer Poppie van vergifnis en wanneer om ʼn streep te trek. Die hele verhaal vertel dat die meeste familielede kerkmense was. Dit laat my as leser goed voel om te weet dat hierdie standvastigheid die familie deur moeilike tye gedra het. “Heer, waar dan heen, tot Uw alleen” (2006:214) wys dat Poppie ʼn sterk gelowige vrou was.
Die paswette was aan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Die Swerfjare Van Poppie Nongena". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Die-Swerfjare-Van-Poppie-Nongena-759053.html>

APA Citation

Die Swerfjare Van Poppie Nongena. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Die-Swerfjare-Van-Poppie-Nongena-759053.html


Nicolas Cage | Accessori | Watch now!