Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Doner of Dow Essay

Open Document

Below is an essay on "Doner of Dow" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Łukasz Żabski

E - PUBLIC RELATIONS – POJĘCIE I ZASTOSOWANIE
Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e -PR, polega na
budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący wpływ
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przede wszystkim działania w ramach e -PR
kierowane są do: dziennikarzy, klientów obecnych i potencjalnych, inwestorów
i współpracujących firm, pracowników. 1
Internet stał się bardzo ważną platformą do realizacji w ielu zadań związanych
z public relations, a przede wszystkim wprowadził do pojęcia, nowy charakter relacji,
ponieważ użytkownik przestaje być biernym odbiorcą, a aktywnym uczestnikiem gry
rynkowej.2 Do kluczowych zadań e -PR’u można zaliczyć: dostarczanie wiarygodnej
i aktualnej informacji, budowanie partnerskiej i dwukierunkowej komunikacji, a także
utrzymywanie równowagi między indywidualnym typem relacji a bezpośrednimi
kontaktami firmy z otoczeniem. 3 Zastosowanie e -PR’u przez przedsiębiorstwa, otwiera
przed nimi szeroką gamę narzędzi internetowych (np.: oprogramowania pozwalającemu
na zaawansowane wyszukiwanie, technologii cyfrowych itp.), które umożliwiają szybką
i wygodną formę przekazywania adresowanych treści do właściwego odbiorcy. 4 Ponadto
wykorzystywaniu przez firmy internetowego PR towarzyszy szereg zalet, między innymi:
 wzbudzanie zainteresowania i uwagę użytkowników, dzięki użyciu atrakcyjnego
narzędzia promocji on -line,
 wzmocnienie całościowych efektów kampanii promocyjnych, poprzez osiągani e
efektu synergii,
 budowanie kontaktów i relacji z otoczeniem,
 mierzalność efektów na poziomie operacyjnym i strategicznym. 5

1

Frąckiewicz E., Marketing internetowy, op. cit., s. 51.
Szyfter J.P., Public relations w Internecie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s. 13.
3
Mazurek G., Promocja w Internecie - narzędzia, zarządzanie, praktyka, op. cit., s. 95.
4
Olędzki J., Tworzydło D., (red.) Leksykon Public Relations, Wydawnictwo Newsline i Bonus Liber,...

Show More


Citations

MLA Citation

"Doner of Dow". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Doner-Of-Dow-383018.html>

APA Citation

Doner of Dow. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Doner-Of-Dow-383018.html


Suryaputra Karn | SILVER!! (1) ONE Troy Pound LB U.S. Mixed Silver Coins Lot No Junk Pre-1965$124.86 13d left | HD Blue World Order