Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Earth and the Moon Essay

Open Document

Below is an essay on "Earth and the Moon" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Fysik rapport:
Jorden og månen
Navn: Suad Abdillahi.
Klasse: 2.M

Idet Jorden rotere omkring sig selv og sin egen akse på en gang, vil der gå et døgn ( 24)t. Jorden rotere i forhold til retningen af Solen, og det vil sige at Solen ikke altid står lodret overfor ækvator. Det betyder også at dagens længde på breddegraden ændre sig med årstiden, da Jorden også rotere om solen. Vi får sommer og vinter fordi Jordens hældning i forhold til solen peger væk fra solens retning, som så danner en gradvis højere eller mindre temperatur, der gøre at dagene bliver kortere eller længere, netop af den grund vil lyset falde ret mod Jordoverfladen hos os, som skaber varme.
På grund af Jordens hældning i forhold til Solen. Når det er vinter hælder den nordlige side væk fra Solen mens den om sommeren vender mod Solen. Omløbstiden et år eller 365,25 døgn. Solens bane på himlen kaldes ekliptika.   Det er også en af grundene til at år sæsonerne opstår, da Sordens rotation har en effekt på om der er sommer eller vinter. Der er ca. en måned for at månen skifter position.

Billedet her illustrerer hvordan, jorden bevæger sig i et kredsløb omkring Solen. Kredsløbet, der er også er beskriver en ellipse med Solens brændpunkt, som varer 365,25 dage.

Sommer på den nordlige halvkugle
Det tager et år for at bevæge sig rundt om solen. Årsagen til at årstiderne opstår, er fordi jordens rotationsakse hælder   23,5º forhold til jordens baneplan rundt om solen. Eftersom jorden også drejer om sig selv og solen, er der et tidspunkt på året, hvor nordpolen hælder hen mod solen (sommer på den nordlige halvkugle eller vender væk fra solen (vinter på den nordlige halvkugle). I de andre årstider står solens stråler lodret over jordens akse. Udover det så er
Årstiderne også forbundet med den tilsyneladende bevægelse af solen hen over himlen. På den nordlige halvkugle begynder foråret omkring den 21. marts. (Forårsjævndøgn – dag og nat er lige lange). På dette tidspunkt står solen lodret – i zenit...

Show More


Citations

MLA Citation

"Earth and the Moon". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Earth-And-The-Moon-311018.html>

APA Citation

Earth and the Moon. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Earth-And-The-Moon-311018.html


Adobe Premiere Pro CC 2019 13.0.0 (x64) + Crack [CracksNow] | Die Dornenvögel | Der Lehrer