Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Ecological Goods Essay

  • Submitted by: neca91
  • on January 8, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 6,236 words

Open Document

Below is an essay on "Ecological Goods" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

I. OSNOVNE ODREDBE Sadržaj zakona Član 1 Osnovno obrazovanje i vaspitanje, kao dio jedinstvenog obrazovnog sistema, ostvaruje se na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom. Ciljevi obrazovanja Član 2 Ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja su: 1) obezbjeđivanje osnovnog obrazovanja svim građanima; 2) razvoj kreativnih ličnosti; 3) postizanje međunarodno uporedivih standarda znanja i sticanja znanja za nastavak školovanja; 4) razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti i zainteresovanosti za nova znanja; 5) osposobljavanje za samostalno rasuđivanje i učešće u društvenom životu; 6) sticanje opštih znanja koja omogućavaju samostalnu, efikasnu i kreativnu primjenu u praksi; 7) omogućavanje razvoja ličnosti učenika, u skladu sa njegovim sposobnostima i zakonitostima razvoja; 8) vaspitavanje za poštovanje nacionalnih vrijednosti istorije i kulture, kao i za uvažavanje kulturnih i ostalih osobenosti drugih naroda; 9) vaspitavanje za međusobnu toleranciju, poštovanje različitosti, saradnju sa drugima, poštovanje prava čovjeka i osnovnih sloboda, a time i razvijanje sposobnosti za život u demokratskom društvu; 10) usvajanje znanja o osnovnim zakonitostima razvoja prirode i društva i očuvanja zdravlja; 11) razvijanje demokratskih stavova, tolerancije i kooperacije (u školi i izvan nje) i poštovanja prava drugih; 12) formiranje i podsticanje zdravog načina života i odgovornog odnosa prema životnoj sredini. Ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja Član 3 Osnovno obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se u osnovnoj školi (u daljem tekstu: škola). Škola iz stava 1 ovog člana osniva se kao javna ili privatna ustanova, u skladu sa zakonom. Roditelj ili staratelj ima pravo da izabere oblik obrazovanja i vaspitanja svoje djece.

Osnovnoškolska obaveza

Član 4 Osnovno obrazovanje i vaspitanje je obavezno za svu djecu uzrasta od šest do 15 godina života. Roditelj ili staratelj (u daljem tekstu: roditelj) mora obezbijediti da njegovo...

Show More


Citations

MLA Citation

"Ecological Goods". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Ecological-Goods-384692.html>

APA Citation

Ecological Goods. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Ecological-Goods-384692.html


Big Sky (2015) | CRYSTAL ICR 3.0 | The Gifted HDTV 720p AC3 5.1