Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Electroforeza Essay

  • Submitted by: niahhh
  • on January 7, 2013
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 539 words

Open Document

Below is an essay on "Electroforeza" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Curs de Biofizică
Vă rugăm: gândiŃi!

4
Prof.dr. Cipriana Ştefănescu
Disciplina de Biofizică
şi Fizică medicală

Metode
electrokinetice:
electroforeza,
electrofocalizarea,
imunoelectroforeza

I. Electroforeza şi
I. Electroforeza
aplicaŃiile sale pentru
iile
diagnostic
diagnostic

11/4/2011
11/4/2011

3

I.1.Principiul fizic al
fizic
electroforezei
electro
Metoda de separare prin migrarea particulelor
separare prin
încărcate electric în câmp electric
încărcate
+

Electrozi

+-

- - -+ 11/4/2011
11/4/2011

+ +- +
++

-

4

ForŃe care acŃionează asupra
particulei în câmp electric:
+
+
+
+
+

Ff

Fe = Ff
ZeE= 6πrηv
ZeE

pH
Ze
+

Fe

_
_
_
_
_

ZeE
v=
6π rη

Fe = ZeE
ZeE
Ff = 6πrηv

Explicarea termenilor:
Fe = forŃa electrică
Fη = forŃa de frecare
Ze = sarcina electrică a
particulei
E = intensitatea câmpului
electric
η = viscozitatea mediului
r = raza particulei
v = viteza particulei

FACTORI DE DEPENDENłĂ
AI VITEZEI PARTICULEI :
sarcina electrică (pH-ul mediului)
sarcina
raza particulei (deci dimensiunile)
ra
viscozitatea mediului
visco
intensitatea câmpului electric
intensit

Electroforeza = migrare
diferenŃială în câmp electric, deci
posibilitate de separare a:
AMINOACIZILOR
PEPTIDELOR
PROTEINELOR
ACIZILOR NUCLEICI

11/4/2011
11/4/2011

9

I.2.Dispozitivul

11/4/2011
11/4/2011

10

pipetă

deplasare
tampon
Electroforegrama:

Schema electroforezei

l

11/4/2011
11/4/2011

12

II.3. Electroforeza
II.3.
proteinelor serice

11/4/2011
11/4/2011

13

Electroforeza
proteinelor serice
- separarea proteinelor în 5 fracŃiuni.

11/4/2011
11/4/2011

14

Electroforegrama normală

11/4/2011
11/4/2011

15

Benzile proteice separate pot fi cuantificate
Benzile
fi
prin densitometrie sau fotocolorimetrie

Electroforegrama normală - valori:
Albumine
Alfa-1 globuline
Alfa-2 globuline
Beta- globuline...

Show More


  • Submitted by: niahhh
  • on January 7, 2013
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 539 words
  • Views: 27
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Electroforeza". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Electroforeza-383989.html>

APA Citation

Electroforeza. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Electroforeza-383989.html


L'Oreal Colour Riche Shine Lipstick Splendid Blackberry | Tenali Rama | Fastening Days