Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Electrostatics Formulas in Estonia Essay

Open Document

Below is an essay on "Electrostatics Formulas in Estonia" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Füüsika 11. klassile ______________________________________________________________________-

Elektrostaatika põhimõisteid ja valemeid
Elektrilaeng - tähis q Mõõtühik C (kulon) Elektrilaengu jäävuse seadus Coloumb`i seadus Iseloomustab elektromagnetilise vastastikmõju tugevust. Elektrilaenguid on kahte liiki . Samanimelised laengud tõukuvad, erinimelised tõmbuvad. Süsteemis, kuhu ei sisene ja millest ei välju laetud osakesi , on laengute algebraline summa jääv. Kaks paigalolevat punktlaengut mõjutavad vaakumis teineteist jõuga, mis on võrdeline laengute korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga.

Keskkonna suhteline dielektriline läbitavus Ɛ Elementaarlaeng

Näitab mitu korda on laengute vahel jõud antud keskkonnas väiksem kui vaakumis.

Elementaarlaeng on elektrilseng, mis on omane kõikidele laetud elementaarosakestele. Punktlaeng on laetud keha, mille mõõtmeid ei tule antud tingimustes arvestada. Laetud elementaarosakesed tekuvad ja kaovad paarikaupa.

Punktlaeng Laetud elementaarosakeste teke Erinimelised võrdsed laengud

Laengutevaheline jõud dielektrikus

Elektriväli

Elektriväli on üks mateeria eksisteerimisvorme. Tema põhiomaduseks on mõjutada laetud kehi.

1

Füüsika 11. klassile ______________________________________________________________________Elektriväli Elektrivälja tugevus E Elektriväli esineb laetud kehade ümber. Elektriväljsa tugevus antud punktis võrdub sellesse punkti asetatud laengule mõjuva jõu ja selle laengu suhtega.

Elektrivälja jõujooned Pinge tähis U, mõõtühik V (volt)

Elektrivälja jõujooned on jooned, mille igast punktist tõmmatud puutuja sihtühtib elektrivälja tugevuse vektori sihiga. Pinge kahe punkti vahel näitab , kui suur on töö ühikulise

laengu ümberpaigutamisel ühest punktist teise. Seos elektrivälja tugevuse ja pinge vahel Kondensaatori mahtuvus C ja mõõtühik F (farad)

d – punktidevaheline kaugus mõõdetuna piki jõujoont. Kondensaatori mahtuvus on ühe katte laengu ja...

Show More


Citations

MLA Citation

"Electrostatics Formulas in Estonia". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Electrostatics-Formulas-In-Estonia-394257.html>

APA Citation

Electrostatics Formulas in Estonia. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Electrostatics-Formulas-In-Estonia-394257.html


Highspeed Download (Kostenlos) | VIDIO LAINNYA | └ Computers/Tablets & Networking