Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Elliott Wave Essay

Open Document

Below is an essay on "Elliott Wave" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

نظریه موج الیوت

بابک بهارفر-کارشناس بورس منطقه‌ای مازندران

اشاره:

در اواخر دهه 1920،پی بردن رالف‌ نلسون الیوت به این مهم که برخلاف تصور عموم،بازار اوراق بهادار بی‌نظم و آشفته‌ نیست،راهی برای توسعه نظریه موج الیوت، شد.الیوت علی اصلی معاملات مکرر سهام را ناشی از تاثیرات خارجی یا روانشناسی غالب‌ اکثر مردم در برهه‌ای از زمان می‌دانست که‌ این امر موجب عملکرد احساسی سهامداران‌ می‌شد.او نوسانات ناشی از روانشناسی غالب‌ را که به صورت مکرر در بازار رخ می‌دهد، موج نامید.

نظریه الیوت در واقع همان نظریه داو است که‌ در آن نوسانات قیمت به صورت موج نمایش‌ داده می‌شود.این نظریه برای کاملا قابل درک‌ بود چرا که همان‌گونه که می‌دانید بازار طبیعتی‌ تکرارشونده دارد و به همین علت الیوت‌ توانست به خوبی آن را برای متخصصان‌ وقت،تجزیه و تحلیل کند.او توانست‌ ویژگی‌های منحصر به فرد الگوهای موج را یافته و براساس همین الگوها،پیش‌بینی‌های‌ کامل و تفصیلی‌ای را از بازار داشته باشد.

چه روند بازار صعودی باشد و چه نزولی، هر موج اصلی شامل 5 موج فرعی است که‌ در مقیاس کوچک‌تر هریک از این موج‌ها، خود نیز شامل 5 موج دیگرند و این منوال‌ تا بی‌نهایت ادامه دارد.حتما می‌دانید که در بازارهای مالی،همان‌طور که نوسانات مثبت و منفی قیمت حرکتی خلاف جهت هم دارند، هر کنشی نیز معلول واکنشی است برابر و در جهت مخالف.

کنش قیمت به سه قسمت روند،تصحیحات‌ و حرکات جنبی تقسیم می‌شود.روند در واقع‌ جهت اصلی قیمت را نشان می‌دهد(صعودی‌ یا نزولی)که الیوت آن را موج جنبشی‌ (افزایشی)نامید و در نقطه مقابل روند، تصحیحات وجود دارد که الیوت این امواج‌ را،موج تصحیحی(کاهشی)نامیده است.

موج الیوت را می‌توان در 4 بخش خلاصه‌ کرد:

-در پی هر کنشی،واکنشی است.

-هر 5 موج جنبشی،3 موج تصحیحی‌ دارد.

-هر 8 موج،یک چرخه را کامل می‌کند.

-اگرچه ممکن است محدوده زمانی‌ موج‌ها متفاوت باشد اما الگوی اصلی هشت‌ موج ثابت است.

Show More


Citations

MLA Citation

"Elliott Wave". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Elliott-Wave-384814.html>

APA Citation

Elliott Wave. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Elliott-Wave-384814.html


Veerle Baetens | 일간 인기 토렌트 | Swiss Franc