Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Essay

  • Submitted by: shafi1994
  • on October 6, 2012
  • Category: English
  • Length: 280 words

Open Document

Below is a free excerpt of "Essay" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

Evaluering af essays

Opbygning / indhold

  * Læs opgaveformuleringen godt igennem, så du kan bruge denne til at skabe god struktur i opgaven med. 1) Introduction, 2) reasons why youngsters behave the way they do, 3) pros and cons of forcing them to behave in a more civilised way, 4) Conclusion (main points / what to do in the future)

  * Sørg for at emnet introduceres i en decideret indledning

  * Du skal inkludere: What is the issue, where do they have to deal with this issue, who are involved, how would you like to discuss the problem in your essay?

  * Fang gerne læseren med retoriske spørgsmål: Is the right solution to force young trouble makers back to school? Who are responsible for the antisocial behaviour in the UK?

  * Vigtigt: et essay er en selvstædig fremstilling, hvor du skal vinkle historien ud fra dine synspunkter, tekster/viden fra undervisningen om lignende emner og evt. viden opnået udenfor klasseværelset. De vedlagte tekster skal bruges til at understøtte/uddybe din argumentation med f.eks. i form af eksempler fra teksterne

  * Man får ikke en god karakter, hvis man lader sig friste til at kopiere eller referere afsnit fra teksterne. Det er ok med et par citater fra teksterne, hvis man vel og mærke gør opmærksom på, at det er et citat (benyt fodnoter)

  * Afslut essayet med en konklusion, der opsummerer, gerne lidt fortolkende, men uden at tilføje væsentligt nyt. Denne konklusion er mere lukket end den i den danskfaglige udgave af essayet, ligesom kravene til selvstændighed og abstraktionsevne der går ud over tekstmaterialet er mindre her.
As discussed in this essay, finding the right solution to truancy and anti-social behaviour is not an easy task. ……….

Show More


Citations

MLA Citation

"Essay". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Essay-320441.html>

APA Citation

Essay. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Essay-320441.html


MinimAL's Giveaway Group [OPEN] | tunderose 28-09-2017 36m:00s 0% | Качели 2016