Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Esssssay Essay

  • Submitted by: mudgeco2525
  • on September 22, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 688 words

Open Document

Below is an essay on "Esssssay" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Uri ng mga pangungusap 

Ayon sa tungkulin 
* Mga pangungusap na eksistensyal - nagpapahayag ng pagkamayroon ng isa o higit pang tao, atbp. Pinangungunahan ito ng may o mayroon. Halibawa: Mayroon daw ganito roon. 
* Mga pangungusap na pahanga - nagpapahayag ng damdaming paghanga. Halimbawa: Kayganda ng babaing iyun! 
* Mga sambitlang - tumutukoy sa mga iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halibawa: Aray! 
* Mga pangungusap na pamanahon - nagsasaad ng oras o uri ng panahon. Halimbawa: Maaga pa. 
* Mga pormularyong panlipunan - mga pagbati, pagbibigay-galang, atbp. na nakagawian na sa lipunang Pilipino. Halimbawa: Magandang umaga po. 

Ayon sa gamit 
Ang pangungusap ay may apat na uri ayon tungkulin, ito ay pasalaysay, patanong, pautos at padamdam.

Ang Paturol na pangungusap ay tinatawag ding pasalaysay. Ito'y nagsasalaysay ng isang katotohanan o pangyayari. Ito ay binabantasan ng tuldok. 

Halimbawa: 

* Si Jose Rizal ay kinikilalang bayani ng ating lahi. 
* Magkikita-kita ang aming pamilya sa pagdating ni Rene. 

Ang pangungusap na Patanong ay nagpapahayag ng pagtatanong o pag-uusisa. Ito'y gumagamit ng tandang pananong. 

Halimbawa: 

* Tutuloy ba kayo kina Tess at Lito pagdating sa New York? 
* Sasama na ba ang mga bata sa pamamasyal? 

Ang pangungusap na Pautos ay nagpapahayag ng pag-uutos. Ito'y gumagamit ng tuldok tulad ng pasalaysay. 
Ang pangungusap na Pakiusap ay nagpapahayag ng pakikiusap. Ito'y gumagamit ng tuldok tulad ng pasalaysay.

Halimbawa: 

* Sagutin mo agad ang liham ni Joy. 
* Dalhin mo ang gamot sa ospital. 

Ang na gaya ng pangungusap na Padamdam ay nagpapakilala ng isang matinding damdamin ng pagkabigla, pagkainis o pagkagalit. Ito'y gumagamit ng tandang pandamdam. 

Halimbawa 

* Naku! Binasag mo pala, ang mamahaling plorera. 
* Kay ganda ng bansang Pilipinas! 

Ayon sa kayarian 

Ang pangungusap ay may apat na kayarian: payak, tambalan, hugnay at langkapan.

Ang...

Show More


  • Submitted by: mudgeco2525
  • on September 22, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 688 words
  • Views: 28
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Esssssay". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Esssssay-311680.html>

APA Citation

Esssssay. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Esssssay-311680.html


Phantom in the Twilight | Read more | عطلة الإضاءة