Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Eu, Eøs, Norge Essay

Open Document

Below is an essay on "Eu, Eøs, Norge" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Eu’s indre marked – forelesning 9

  * Etter eu’s reform for indre marked viste cecchini-rapporten i 1988 at BNP-veksten ville være 2-6%
      * Det ses på som svært lite i forhold til hvor stort hele opplegget er.
  * Indre marked etablert i 1993
      * Fire friheter
        * Fri flyt av kapital
            * Investeringer som finansielle instrumenter, eiendom, valuta
              * Porteføljeinvesteringer (små)
              * Direkte utenlandsinvesteringer (store) FDI
        * Arbeidskraft
        * Varer
        * Tjenester
            * Informasjonsskjevheten gir liten etterspørsel ovenfor andre land
            * Mange tjenestesektorer er relativt like
            * Tjenestedirektivet ble utarbeidet og bestod av standardiserte maler, som flere land kunne ta i bruk.

Agglomerasjon
  * Opphopning av aktiviteter på enkelte steder
      * London   finansklynge
      * Milano   designsentrum
      * Osloshipping (verdens største miljø av shippingtjenester)
Eu har gjennom 80-og frem til i dag fått en spesialisering på ulike områder
  * Dette gjøres for å oppnå komparative fordeler, og skyldes ikke agglomerasjonen i seg selv.
  * Forskning og utvikling klynges sammen der kunnskapen finnes.
      * Det gjelder også andre tunge fagsektorer
  * Bedrifter hvor det er skalafordeler(stordriftsfordeler) klynges mindre sammen
  * Outsourcing av arbeidskraft
  * Globalisering
      * Leverandører lever varer til hele verden
      * Oppstykking av arbeidsoppgaver/verdikjeder
      * FDI
      * Fokuset på fleksible arbeidsmarkeder ble mer i fokus, for å kunne opprettholde ulike næringer med tanke på å være konkurransedyktig på verdensmarkedet

  * Innovasjon og utvikling(også utdanning) ble viktig i EU på 200o-tallet.
      * I Norge er innovasjon på et lavt nivå.
      * Land med høy vekst i BNP, har også høy andel av innovasjondette gir høyere inntekter, som igjen skaper mer kunnskap, som igjen skaper større læreevne,...

Show More


Citations

MLA Citation

"Eu, Eøs, Norge". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Eu-Eos-Norge-311321.html>

APA Citation

Eu, Eøs, Norge. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Eu-Eos-Norge-311321.html


Prisioneiro da Morte (2007) Dublado Online 2007 | Matikiri RAZ | Nodame Cantabile