Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Finance Essay

Open Document

Below is an essay on "Finance" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Capitolul 1 Moneda şi formele sale

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

- 2013 -

Monedă şi Credit Turliuc, Vasile; Cocriş, Vasile; Roman, Angela; Stoica, Ovidiu; Dornescu, Valeriu; Chirleşan, Dan, Editura „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013

o

Din punct de vedere etimologic:

cuvântul monedă provine din latinescul:

„moneta”, participiul trecut feminin al verbului moneo, care înseamnă a prevesti, a avertiza.
o Conform legendei, prima monetărie romană a funcţionat o vreme în templul de pe Capitoliul din Roma dedicat zeiţei Juno sau Junona (Juno- Moneta) o În limba română:

„monedă”, „monetar” şi „monetărie”

Noţiunea de bani şi de monedă În sens strict: noţiunea de bani# noțiunea de monedă:  Banii - denumire generică pentru toate felurile de monede şi semne de valoare

 Moneda- doar un anumit tip de bani – piesele metalice

 În sens larg (folosit astăzi):

- noţiunile

de bani şi monedă pot fi considerate similare

- termenul de monedă cuprinzând :  Monedele metalice

biletele de bancă
banii de cont

DEFINIŢII ALE MONEDEI I. Definiţia funcţională (tranzacţională): „la ce foloseşte moneda?”

• Moneda este :  un mijloc de schimb etalon al valorii (funcţia de măsură a valorii)  rezervă de valoare (prezervare a valorii) • Orice bun care îndeplineşte aceste funcţii : este monedă.

II. Definiţia

statistică:

Moneda în sens restrâns :
–Numerarul – depozitele la vedere – cecurile de călătorie  Moneda în sens larg: cuprinde şi alte active, cvasimonetare, fiind ansamblul mijloacelor de plată general acceptate în schimbul de bunuri şi servicii sau în reglarea unei datorii.

III. Definirea monedei prin prisma trăsăturilor sale aşa cum rezultă din viaţa de zi cu zi:

 

banii sunt o convenţie socială orice este general acceptat ca mijloc de

schimb în cadrul unei comunităţi reprezintă bani.

IV. Definirea monedei din punctul de vedere al...

Show More


Citations

MLA Citation

"Finance". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Finance-529542.html>

APA Citation

Finance. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Finance-529542.html


DRAMAtical Murder | madametamtam | Boîte à musique chanson en bois Vintage Game of Thrones