Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Haha Essay

  • Submitted by: shahmieboo
  • on February 19, 2012
  • Category: English
  • Length: 3,127 words

Open Document

Below is an essay on "Haha" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Lampiran A IJAZAH SARJANA SECARA KURSUS (KS)/KURSUS & PENYELIDIKAN (KD) - PENDAFTARAN DAN PENCALONAN

1.

Calon adalah diminta memberi perhatian kepada perkara berikut:-

(1)

Calon perlu mendaftar tidak lewat dari dua (2) minggu dari tarikh permulaan semester yang ditawarkan. Sebarang penangguhan pendaftaran ke semester berikutnya tidak dibenarkan dan tawaran dianggap luput sekiranya calon gagal mendaftar dalam tempoh yang ditetapkan. Tempoh maksimum pengajian adalah 8 semester. Kaedah dan Peraturan yang mengawal program ini, antara syaratnya adalah:-

(2) (3)

(a) (b)

Calon ijazah tinggi Universiti ini tidak dibenarkan mendaftar serentak untuk program pengajian lain yang membawa kepada penganugerahan sesuatu ijazah, diploma atau sijil di Universiti ini atau universiti lain; dan Calon warganegara Malaysia dikehendaki memperolehi sekurang-kurangnya gred lulus dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau Peringkat III Sijil Kecekapan Bahasa Malaysia atau Peringkat III Sijil Intensif Bahasa Malaysia Universiti atau di peringkat setaraf dengannya sebelum dianugerahkan Ijazahnya.

(4)

Bagi calon secara Kursus & Penyelidikan (KD), tuan/puan disyaratkan:

(a) (b) (5)

membuat pembentangan proposal pada permulaan pendaftaran bagi komponen penyelidikan. membentangkan kemajuan penyelidikan dalam sesi “candidature defence” yang masanya ditentukan oleh fakulti.

Kadar yuran seperti di laman web http://www.ips.um.edu.my. Yuran pengajian adalah tertakluk kepada pindaan tanpa sebarang notis dan calon dikehendaki membuat bayaran mengikut kadar yuran terkini.

2.

Untuk tujuan pendaftaran, calon perlu:

(1)

Membayar yuran melalui cara berikut:-

(i) (ii)

Internet Banking - CIMB Clicks (Sila rujuk LAMPIRAN 1) atau; Bill presentment (tunai sahaja) - Bank Islam (Sila rujuk LAMPIRAN 2)

Cara pembayaran selain daripada di atas tidak dibenarkan sama sekali.

(2) (3)

Mengisi Borang PD1 dan PD2 serta...

Show More


  • Submitted by: shahmieboo
  • on February 19, 2012
  • Category: English
  • Length: 3,127 words
  • Views: 20
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Haha". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Haha-168981.html>

APA Citation

Haha. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Haha-168981.html


HD超清 大陆/2018 水西之恋 张腾宇,杨涵艺,李静月,杨小箭,陈欣 | ละคร Encore 100 Million Views | 70 Kağıt Kalkan 3162 Okunma, 17 Ağustos 2018