Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Hahaha Essay

  • Submitted by: kolev95
  • on January 8, 2013
  • Category: English
  • Length: 3,592 words

Open Document

Below is an essay on "Hahaha" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Народният кръстоносен поход [редактиране]
 Основна статия: Народен кръстоносен поход
Урбан планира началото на кръстоносния поход за 15 август 1096, но месеци преди това няколко непредвидени армии от селяни и бедни рицари се организират сами и тръгват към Йерусалим. Те са водени от харизматичния оратор, монаха Пиер Отшелника от Амиен. Реакцията надхвърля всички очаквания. Ако Урбан е очаквал няколко хиляди рицари, той предизвиква миграция на близо 100 000 предимно неопитни бойци, включително жени и деца.
Походът им е труден. По пътя си надолу по река Дунав последователите на Пиер ограбват земите на Унгария и са подложени на нападения от унгарци, българи и дори от една византийска армия близо до Ниш. Около една четвърт от последователите на Пиер са убити преди да пристигнат през август в Константинопол. Там към тях се присъединяват други армии от Франция и Италия. Алексий, не знаещ какво да прави с такава особена армия, бързо ги прехвърля през Босфора.
След като преминават в Мала Азия, между кръстоносците възникват спорове и армията се разделя на два отделни лагера. След като ограбват околностите на Никея, повечето участници в Народния кръстоносен поход са избити от турците на Килидж Арслан I. Пиер, който по това време се намира в Константинопол, оцелява и по-късно се присъединява към главните кръстоносни сили. Друга армия от Бохемия и Саксония се разпада без да успее да премине Унгария. - Urban planning early crusade for August 15th 1096 , but several months previously unexpected armies of peasants and poor knights organize themselves and go to Jerusalem. They are led by charismatic speaker, monk Pierre Hermit of Amiens . The response exceeded all expectations. If Urban is expecting several thousand knights, it causes migration of nearly 100,000 mostly unskilled fighters, including women and children.
Their march is difficult. On his way down the River Danube followers of Pierre rob the lands of Hungary and are attacked by Hungarians , Bulgarians and even from...

Show More


Citations

MLA Citation

"Hahaha". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Hahaha-384739.html>

APA Citation

Hahaha. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Hahaha-384739.html


The Simpsons Season 10 | Peta Wilson | Presentations & Public Speaking