Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Hamlet Essay

  • Submitted by: MonicaRangelova
  • on January 8, 2013
  • Category: Shakespeare
  • Length: 6,691 words

Open Document

Below is an essay on "Hamlet" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ХАМЛЕТ - САМОТЕН И ТРАГИЧЕН В БОРБАТА СЪС ЗЛОТО


Да бъдеш или не - туй е въпросът. 
Дали е по-достойно за душата 
да понесеш камшиците, стрелите 
на бясната съдба, или да се 
опълчиш сам срещу море от мъки 
и да им туриш край? 

Така започва прочутият Хамлетов монолог в едноименната Шекспирова трагедия и той е най-дискутираният от литературните критици художествен текст в западноевропейската литература. В него Шекспир поставя най-същностните, глобални проблеми, свързани с морала в човешкия живот. Реторичните въпроси на Хамлет са не само негово лично търсене на истинската философска същност на живота, но и неразрешени от човечеството нравствени проблеми, опиращи винаги до едно: вечната борба между доброто и злото. Тази борба е и основният идеен замисъл, който Шекспир закодира в образа на датския принц. Хамлет е трагичен в борбата срещу злото, защото е самотен. А неговата самотност е резултат от сложната му духовна нагласа, от задълбочения му философски начин на световъзприемане, от прозренията му за ужасяващата морална деградация сред човечеството в глобален аспект. 

Макар и твърда, добродетелта 
пак бива прелъстена от греха; 
и в сладострастие, когато пламне 
дори блестящий ангел - той отвръща 
се от божественото свое ложе 
и цял жадува низост. 
(Действие I, V сцена) 

Още в началото на трагедията Хамлет изпъква като чувствителна натура, като личност с големи интелектуални заложби. Той идва от Витенберг, където сред света на книгите е почерпил знания, които задълбочават впоследствие неговата трагедия. Когато научава истината за смъртта на баща си, героят получава първия житейски удар и той е жесток не само поради личната загуба, но и защото, срещайки се с истината за бащината смърт, Хамлет се среща с горчивата истина за злото по света. Рухва идеализмът на датския принц, той вече не може да бъде мечтател, оптимист. Душата му е обсебена от съмнения, недоверие и мъка. Те го правят още по-самотен, още по-трагичен. Тъжната истина, че не всичко е...

Show More


Citations

MLA Citation

"Hamlet". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Hamlet-384673.html>

APA Citation

Hamlet. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Hamlet-384673.html


Child abuse | originlab | Mon Ex a Moi