Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

History of Sociology Essay

  • Submitted by: JDzJDz
  • on January 24, 2013
  • Category: History
  • Length: 945 words

Open Document

Below is an essay on "History of Sociology" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

History of Sociology
Sociology ——the objective and systematic study of human behavior and society. Ngunit sa isang tulad ko na bago pa lang nag aaral ng sosyolohiya, maraming tanong na sa aking isipan ay nabubuo. Tulad na lang ng. Bakit nagkaroon ng sosyolohiya? Bakit dati wala? Kailan nagkaroon nito? Sino o sinu-sino ang mga taong naka-imbento at nagpaunlad nito?
At upang masagot ang mga katanungang ito sa aking isipan , ako ay nagsalilsik.
Natuklasan ko na nagsimula ang pag-aaral ng sociology noong 1800s. Sinasabing nagsimulang mabuo ang sociology dahil sa unti-unting pagbabago sa Europe bunsod ng French Revolution of 1789 at ng Industrial Revolution in Europe.
Sino nga ba ang mga taong nagsimulang mag-aral ng sociology?
Auguste Comte sinasabing siya ang nakaimbento o unang gumamit ng salitang sociology. Ngunit sinasabing una niyang ginamanit ang salitang Social Physics na ginagamit din ng kanyang mga katunggali at upang maiba ang kanya, inembento niya ang salitang sociology na naglalarawan sa paksang nais niyang ipahayag. Naniniwala siya na ang field na ito ay magbibigay ng bagong kaalaman tungkol sa komunidad na nababatay sa siyentipikong pag-aaral. Nabanggit din niya na na ang sociology ang huling agham na sumunod sa physics, chemistry at biology ang kaibahan nga lang ay sakop nito ang halos lahat ng aspeto ng agham. Iminungkahi din niya na ang sosyolohiya ay makatutulong sa kaayusan ng sang katauhan kung gagamit ng agham sa pag-unawa sa human behavior. Tinangka din niyang baguhin ang French society.
Émile Durkheim isa ring French writer, halos magkatulad ang aspeto nila ni Comte. Ngumit nagkaroon ng mas malaking impact itong si Durkheim dahil mas naipliwanag niya ng mas mayo sang kanyang ideya sa siyentipikong pamamaraan. Ayon sa kanya upang mas maging siyentipiko ang pag aaral ng sosyolohiya kailangang pag aaralan ang mga social facts, aspects of social life na humuhubog sa pagktao ng isnag indibidwal, tulad ng estado ng ekonomiya at impluwensya ng...

Show More


Citations

MLA Citation

"History of Sociology". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/History-Of-Sociology-392754.html>

APA Citation

History of Sociology. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/History-Of-Sociology-392754.html


Read Essay | دانلود / ادامه مطلب | http://www.torrentcall.net/bbs/board.php?bo_table…