Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Human Resource Essay

  • Submitted by: anonymous
  • on January 27, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 1,059 words

Open Document

Below is an essay on "Human Resource" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

I. Teljesítményértékelési rendszerek jelentősége


Minden munkatárs számára fontos, hogy megértse, napi munkájával hogyan járul hozzá a stratégia megvalósításához, a vállalati eredmény növeléséhez, valamint mi az, ami alapján vezetője mérni fogja teljesítményét. A célkitűzés ezért stratégiából levezetett, munkakörre és egyénre szabott kell, hogy legyen, valamint objektíven mérhető és nyomon követhető. Ezen túl lényeges, hogy csak annyi célt tűzzünk ki, mely reálisan teljesíthető, valamint segíti mindenki számára a fókuszálást, ideális esetben ez 5-8 db célt jelent.

A célok megfogalmazásánál az ún. SMART célkitűzést érdemes követni, amely
    ➢ Specifikus: konkrét, egyénre szabott, ugyanakkor fejlődést jelentő, kihívó
    ➢ Mérhető: mérőszámokkal, eredményekkel alátámasztható, valamint más által is figyelemmel követett
    ➢ Attraktív: motiváló és érdekes, ugyanakkor elérhető
    ➢ Releváns: elérhető, valamint szükséges erőforrással megtámogatott
    ➢ Teljesíthető: időhöz kötött, folyamatosan nyomon követett

A célok meghatározás előtt át kell gondolni, hogy milyen módon lehet eljutni az úton a célokig, azaz a hatékony és eredményes munkavégzés érdekében mi az, amit tovább kell erősíteni, s mi az a tevékenység, vagy viselkedési forma, mely hátráltat az együttműködésben, ezért ennek elkerülésére törekedni kell. Érdemes az alábbi kérdéseket megvizsgálni, hogy a teljesítményértékelés minél pontosabb és személyre szabott legyen:
    ➢ Mi a jelenlegi helyzet?
    ➢ Milyen lehetőségeim vannak, mit tehetek?
    ➢ Mit fogok konkrétan csinálni?

II. Teljesítményértékelés a Vodafone Magyarország zrt. életében

A Vodafone-nál a munkatársak teljesítményének értékelése kiemelt jelentőséggel bír, ennek alapját a MEV, azaz a Megegyezéses Eredménycélokkal történő vezetés elv és rendszer képezi. Ennek segítségével az értékelt aktív részvétele valósul meg a teljesítmény-elvárások megfogalmazásában. A közös célkitűzés lehetővé teszi ezen kívül az értékeltnek az...

Show More


Citations

MLA Citation

"Human Resource". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Human-Resource-393841.html>

APA Citation

Human Resource. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Human-Resource-393841.html


黑谷汽车美容管理软件v8.09.20 | Maldives | Domestic na Kanojo chap 57