Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Hypothesis Essay

Open Document

Below is an essay on "Hypothesis" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Няколко по-известни теории за стареенето
Ако трябва да се класифицират различните теории за стареенето, то те основно се делят на такива, които застъпват идеята за програмирано остаряване и други, които наблягат на идеята за комплекс от случайни събития. Програмираното стареене би могло да се дължи на вътрешни за организма контролни механизми, които да предопределят процеса на остаряване по подобие на начина, по който гените контролират редица други процеси в организма, осъществяващи се в определени стадии на развитие (ембрионално развитие, полово съзряване и др.). Обратно, другата част от теориите застъпват схващането, че стареенето се дължи на сумата от различни ефекти, дължащи се на случайни фактори, като например повреди вследствие на радиация, химични токсини, метални йони, свободни радикали, гликиране на протеини и др. Подобни повреди могат да засягат гените, протеините, клетъчните мембрани, ензимните активностти и др.

Теория за свободните радикали

В организма нормално се произвеждат съединения на кислорода, които се наричат Реактивни Кислородни Видове (РКВ), в частност свободни радикали. Тяхна основна характеристика е високата им реактивност и проникваща способност. Увреждащото им действие се дължи на реакции с основните макромолекули: ДНК, протеини и липиди. Тези повреди обикновено се наричат “оксидативен стрес”.
Свободни радикали се генерират основно в митохондриите и по-малко в други клетъчни органели. Макар различни външни фактори като радиация и тютюнопушене да са причина за поява на РКВ, повечето от тях се получават като резултат на нормалния клетъчен метаболизъм. Въпреки че гените са отделени в ядрото на клетката, което е защитен механизъм, с напредване на живота на клетките свободните радикали допринасят значително за повреди в генома и появата на мутации.
В организмите съществуват редица системи за обезвреждане на РКВ, които се делят основно на ензимни и неензимни (чрез антиоксиданти). Макар тези системи да допринасят за намаляване на...

Show More


Citations

MLA Citation

"Hypothesis". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Hypothesis-383405.html>

APA Citation

Hypothesis. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Hypothesis-383405.html


ABG-surabaya bokep Indo | Danni Rivers, Rion King - My Sisters Hot Friend (NaughtyAmerica) | Lie To Me Streaming