Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Initial Essay

  • Submitted by: lenovo99
  • on September 19, 2012
  • Category: English
  • Length: 307 words

Open Document

Below is an essay on "Initial" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Tabel statistic- reprez 2 sist de linii paralele care se intersecteaza care sint completate cu anumite inform
Reguli de elaborare si completare a tabelelor statistice:
  1. Denumire
  2. Numar
  3. Unitatea de masura: a)in denumire b)colonitsa aparte comuna c) in fiecare rind
  4. Sursa de elaborare cu denumiri complete, anul editarii, org editarii, nr pag.
  5. Completarea datelor de la dreapta la stinga
  6. datele se indika cu o cifra dupa virgula ( procentele)
  7. coeficinetii se indika cu 3 cifre dupa virgula
  8. a)este inform dar nam acces- “…”     b) 0.0 nu e = 0 (<0.1;>0)       c) daka lipseste   “-“
Tabelele:
  1. evolutia   lunara a rate de skimb(RDS)   MDL fata de USD pt 1993-2012(crosscurs)
Lunile/anii | 1993 | 1994 | 1995 | | |
1 | Mdl/USD | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
  2. ….MDL fata de EUR pt 1993-2012(ecu)
  3. …. MDL fata de ROL pt 1993-2012(din 05.2005)
  4. …. MDL fata de RUR pt 1993-2012
  5. ….MDL fata de UAH pt 1996-2012
  6. ….EUR fata de USD si Invers pt 1993-2012
  7. Evolutia lunara a inflatiei 1991-2012
  8. Evol. Ratei dobinzii a BNM 1992-2012
  9. Evolutia rezervelor valutare internationale mil dolari
  10. Evolutia comertului exterior a RM si a parametrilor adiacenti(comert exterior-import import)
  11. Evolutia investitiilor straine in RM inclusin ISD(principalele ramuri , geografia investitiilor, cifre concrete pentru o tara anumita)
  12. Evol datoriilor externe a RM(indikarea creditorilor)
  13. Evol dat externe are unor state ale lumii dupa 2000
  14. Rezevele valutare internationale ale unor state ale lumii
  15. Lista indicatorilor principali macroecon ale RM  
  16. Proiectele Bancii Mondiale finantate in RM 1992-2012
  17. Proiectele BERD
  18. Granturile UE
  19. Creditele FMI
  20. Creditele si granturile acordate RM din alte tari
  21. Pentru toti : de elaborat 3 scenarii a evolutiei a ratei de skimb

Show More


Citations

MLA Citation

"Initial". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Initial-310429.html>

APA Citation

Initial. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Initial-310429.html


ละคร สายฟ้ากับสมหวัง | 第14集 | Yify Oh Deer, It's Christmas Movie Download