Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Jyhtgrfedw Essay

  • Submitted by: hejjagheterline
  • on November 13, 2012
  • Category: History
  • Length: 742 words

Open Document

Below is an essay on "Jyhtgrfedw" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Wienklassicismen

Wienklassicismen utspelar sig mellan 1750 – 1830 och är benämning på en tidsperiod där många av de framstående tonsättarna, såsom Ludwig van Beethoven, Franz Schuberts, Joseph Haydns och främst Wolfgang Amadeus Mozart, kom ifrån Wien, som är huvudstaden i Österrike. Det som var det nya när wienklassicismen kom var att det fanns en tydlig melodi, vilket inte hade funnits i låtarna innan. Förutom det så utvecklades den form av orkester som vi har kvar än idag. Det kan inte ha varit lätt för alla stora kompositörer som levde i Wien under denna tid då en revolution ägde rum i ett närliggande land. Det var säkert en hel del människor som oroade sig över att det skulle sprida sig till Österrike, vilket det också gjorde. År 1805 så kom det franska trupper till Wien som stannade i fyra år och besatte staden.

Wienklassicismen kallades ofta för ”musikens gyllene tid” och jag kan känner att jag måste hålla med: det finns ingenting som rör ens hjärta lika mycket som piano enligt mig och det fanns så många otroliga pianister under Wienklassicismen. Låtarna de gjorde var långa och som historier, de började t ex lugnt men blev inom kort lite ledsamt för att sen övergå till en dramatisk men oftast lycklig avslutning. Mycket kontraster var modernt och nödvändigt i konserterna. Denna musikstil är även viktig för vår tid, rockgenren har fått mycket ifrån den klassiska musiken; Robert Walser sade

”most influential musicians have been guitar players who have also studied classical music. Their appropriation and adaptation of classical models sparked the development of a new kind of guitar virtuosity [and] changes in the harmonic and melodic language of heavy metal”.

Mycket opera var även gjord under Wienklassicismen, som t ex Mozarts låt requiem. Tyvärr hann han aldrig avsluta den då han avled.

Personligen tycker jag att barocken och wienklassicismen var väldigt lika. Båda mycket stränginstrument men dock innehöll barocken mer orgel medan...

Show More


  • Submitted by: hejjagheterline
  • on November 13, 2012
  • Category: History
  • Length: 742 words
  • Views: 32
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Jyhtgrfedw". Anti Essays. 19 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Jyhtgrfedw-348666.html>

APA Citation

Jyhtgrfedw. Anti Essays. Retrieved December 19, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Jyhtgrfedw-348666.html


Download | 1x80 Dragon Ball Super | Reporting guide with hints and tips