Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Kányádi Sándor Essay

  • Submitted by: szinthya
  • on September 20, 2012
  • Category: History
  • Length: 537 words

Open Document

Below is an essay on "Kányádi Sándor" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Kányádi Sándor(1929-)

Ha én zápor volnék c. vers elemzése

Kányádi Sándor a mai magyar költészet egyik legnagyobb alakja - Magyar Örökség és Kossuth díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjének birtokosa, számtalan verseskötettel, meséskönyvvel és műfordítással a háta mögött. Az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors mint alaptémák határozzák meg költészetét, mely a közösségi létproblémákat egyetemes érvényességgel szólaltatja meg. A költő gyermeklírájának egyik fontos jellemzője a hagyományőrzés, a népköltészeti minták követése. A történetek helyszíne többnyire az író szülőföldje, Székelyföld.   Kányádi Sándor a szülőföld régiójának helyszíneit, növényeit, állatait idézi meg verseiben– a szülőföld szeretetéhez vezeti el olvasóját.
Az író azonban nemcsak a régió, a táj jellegadó természeti csodáit és elemeit teremti újra írásaiban, hanem a romániai magyarság sajátos helyzetét is. A költő gyermekversei látszólag nagyon egyszerűek, legtöbbször a természet jelenségeiről, a megszokott állatokról szólnak, egyszerű emberi/gyermeki magatartásokat vesznek számba.
Kányádi Sándor egyik leggazdagabb gyermekvers kötete 1982-ben jelent meg Tavaszi tarisznya címmel. Ez a jelképes tarisznya szebbnél szebb verseket tartalmaz. Ezen művek a vidámságot , a természet örömeit sugározzák és mindazt ami az embernek örömet okozhat az életben. A kötet kilencvennyolc verset tartalmaz. Őrzi a nép gyermekversek formáját, hangulatát, nemes egyszerűségét. A Tavaszi tarisznya sokszínű, tematikailag változatos.
Ebből a csodálatos kötetből választottam elemzésre a Ha én zápor volnék című verset.   A vers műfaja gyermekvers. A cím a vers első sora.
Szótagszámláló, mert minden sorban 6 szótag található a vers egészében. A szótagszámok tehát sorról sorra állandók. Magyaros verselésű, minden szó első szótagja hangsúlyos , a sorvégeken hangsúlyos szótag áll.
Minden versszak rímképlete:   x, a , x , a . Az x-szel a semleges rímet jelöljük. A XX. században gyakran...

Show More


Citations

MLA Citation

"Kányádi Sándor". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Kanyadi-Sandor-310825.html>

APA Citation

Kányádi Sándor. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Kanyadi-Sandor-310825.html


Kimrie Lewis | Game of Thrones 1x3 | Wholesale Program