Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Kjlugu Essay

  • Submitted by: nazirah93
  • on August 4, 2015
  • Category: History
  • Length: 261 words

Open Document

Below is an essay on "Kjlugu" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti – aktiviti yang ada dalam persekitaran manusia seperti kesenian, barangan, makanan, tarian dan sebagainya. Antara dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ialah membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti dan pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai budaya dan budaya ini memberikan identiti kepada kelompok itu dari segi cara ia mengendalikan hidupnya. Budaya juga turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Oleh hal yang demikian, budaya boleh dikatakan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling.
Kebudayaan mempunyai ciri – ciri tertentu yang menggambarkan budaya itu terbit daripada tingkah laku dan akal budaya. Antaranya ialah :
1) Dipelajari
Dalam proses mempelajari, banyak unsure terlibat seperti proses asimilasi dan adaptasi. Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. Untuk mencipta sesuatu juga manusia perlu belajar. Sebagai contoh menunjukkan budaya itu dipelajari, kanak – kanak perlu diajar oleh ibu bapanya untuk berbahasa dan berhubung.
2) Dikongsi
Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya kerana masyarakat menggemarinya. Selain itu, Bahasa Melayu menjadi kebudayaan rakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat.

Show More


  • Submitted by: nazirah93
  • on August 4, 2015
  • Category: History
  • Length: 261 words
  • Views: 27
  • 1 rating(s)

Related Essays

Citations

MLA Citation

"Kjlugu". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Kjlugu-758898.html>

APA Citation

Kjlugu. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Kjlugu-758898.html


Blackheart | Galavant | I Delitti Del BarLume (2013-) streaming