Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Ladi Essay

Open Document

Below is an essay on "Ladi" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

INFORMATIKA
      NIVELI I 1


      EDHE NË PUNIMET   E MË HERSHME KEMI GJETUR SE PJESET E PËRSHTASHTME PER TE JAN :   PLLAKA GRAFIKE   E   CILA VENDOSEN TË GJITHA   PJESET ELEKTRIKE   KU SE CILA KA NI ROL TE VEQANT SI P.SH
      RANMEMORJA   E MERMORON KOMPJUTERIN GJAT DHEZJES   SË TI
      OSE VELTINATORI KA PËR DETYR TA FTOF PROCESORIN SE   NI PJES E TI QË NJIHET ËSHT NE FORM KATRORI E ËSHT ALUMIN DHE NXEHET SHPEJT PËRAT SHERBEN VELTINATORI   SIQ ËSHT DHEN NI DETAL


      [pic]
                                          FIGURA {1}
      PRA   NE   INFORMATIKË   BËJN PJES   PROGRAMERET QE
      FORMOIN NI SERVER PROGRAMESH TE PERSHTASHME PER NI ARRITJE TE MIR   PER   FILLESTAR   BAZAT E FILLIMIT NE INFORMATIK JAN METODA E NDEZJES SE PC SIQ   ËSHT DHEN NI DETAL
      [pic]FIGURA 2         [pic]   FIGURA 3
      HAPJA E DRITARVE NE KOMPJUTER
      [pic]


      FIGURA 4     MBYLLJA E FOLDERAVE E MINIMIZIMI I FOLDERAVE E RRITJA E   ZVOGLIMI I FOLDERAVE     DHE MENYJA E FOLDERIT
                                        [pic] FIGURA 5     [pic]DHE FIGURA 6


      [pic]FIGURA 7         KOPJIMIN E[pic]     FIGURA8 8     FAJLLAVE DOKUMENTEVE DHE ARKIVIMIN E TI NE   DIS
      [pic]


      FIGURA 9 KETO BËHEN NË METODA TE NDRYSHME
  KAPITULLI   3

PROGRAMET KOMPJUTERIKENË   SECILIN KOMPJUTER PAS FORMATIZIMIT DUHET TE INSTALOHEN KETO GJERA
A DRAJVERAT     C   PROGRAMET     D   KONEKTIMI I RRJETIT   KOMPJUTERIK
B ANTIVIRUS


      MIKROSOFT OFICE
      TASH MË KEMI EDHE PROGRAMIN QË I DUHET QDO   NJERIUT   AJ SHERBEN PËR QDO GJË   OFISI I KA KË TO PROGRAME TË TI   WORD EXEL AKCES POWERPOINT


      NIVELI I 5


      RRJETAT   KOMPJUTERIK


      QDO NJERI MUND TE PAISET ME RRJET NE KOMPJUTERIN E TI
      MUND TI LIDH 2 APO ME SHU M PC ME RRJET SIQ ESHT DHEN NEI...

Show More


Citations

MLA Citation

"Ladi". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Ladi-393525.html>

APA Citation

Ladi. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Ladi-393525.html


Read Essay | Mars of Destruction OVA English Subbed | Bates motel