Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Leo Ii Van Byzantium Essay

  • Submitted by: yurahvb
  • on October 20, 2013
  • Category: History
  • Length: 373 words

Open Document

Below is an essay on "Leo Ii Van Byzantium" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Dynastie Isaurische (of Syrische) dynastie
Leo III (ca. 675 - 18 juni 741), bijgenaamd de Isauriër (Grieks: Λέων Γ′ ὁ Ἰσαυρóς, Leon III. ho Isaurós), was keizer van Byzantium van 717 tot 741.
Leo III veroverde de troon en maakte daarmee een eind aan een tijdperk van onderlinge strijd. Hij had maar een paar maanden om snel de verdedigingswerken van Constantinopel te herstellen, omdat er spoedig een grote aanval van de Arabierenonder Maslama (de broer van de kalief) te trotseren viel. Het Grieks vuur vernietigde echter de vloot van de Arabieren en de Bulgaren kwamen de keizer te hulp. Deze nederlaag had grote gevolgen omdat de moslims zich voor het eerst moesten neerleggen bij het feit dat een christelijk rijk zou kunnen blijven bestaan en ze hun streven moesten opgeven om de toen bekende wereld - die uit Byzantium en Perzië bestond - volledig te veroveren ten teken van de superioriteit van hun geloof.[1]
De oorlog in Anatolië zou echter nog lang duren, maar Leo kon rekenen op steun van de Khazaren die ten noorden van de Kaukasus woonden en in onmin met de Kalief leefden. Zijn zoon Constantijn V trouwde in 733 met een dochter van de Khan. Zo kon Leo allengs de moslims uit Anatolië verdrijven. Leo kon daarom tijd steken in een aantal hervormingen van het staatsbestel en in het samenstellen van de Ecloga, een handboek voor rechtsgeleerden. Dit boek was veel oosterser dan de wetten van Rome zoals vastgelegd door Justinianus. Er kwamen bijvoorbeeld veel lijfstraffen en verminkingen in voor.
Ook in geloofszaken toonde de keizer zich open voor invloed uit het oosten, waar hij geboren was. Zowel joden als moslims en ook christenen in de Aziatische streken van het rijk hadden al lange tijd kritiek uitgeoefend op de Byzantijnse gewoonte om iconen te vereren. Leo was het eigenlijk wel met hun kritiek eens en besloot de kerk van dit 'heidense' gebruik van gesneden beelden te zuiveren. Dit leidde echter tot een eeuw lang politieke ruzie, de iconoclastencrisis, die het rijk...

Show More


Citations

MLA Citation

"Leo Ii Van Byzantium". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Leo-Ii-Van-Byzantium-529794.html>

APA Citation

Leo Ii Van Byzantium. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Leo-Ii-Van-Byzantium-529794.html


Tight (feat. Madge) | Miss Guided (2008) | Zoo 2: Animal Park