Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Life Essay

  • Submitted by: Sineadmcdermott1
  • on November 13, 2012
  • Category: English
  • Length: 329 words

Open Document

Below is an essay on "Life" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Fadhbanna ar Saoire
Pictuir 1:
  Bhí cruinniú teaghlaighag muintir Uí Néill óiche amháin.
  Duirt mam go raibh siad ag sábháil airgid do na laethanta saoire i mbliana.
  Ní dheachaigh siad aon áit anuraidg mar ní raibh an t – airgead acu agus bheadh na paistí ag déanamh scrúdú na hArdteiste an bhliainina dhiaidh sin.
  D'iarr Daid ar na paistí feachaint ar phacáistí saoire ar an idirlion amr bhí sé ag dul go dtí an gníomhnaire taistil ag an deireadh seachtaine.
  Bhí na paistí ar bís.
Pictuir 2:
  Bhí na páisti ar an idiríon agus phíoc siad Malaga do na laethanta saoire.
  Chuaigh an clann isteach go dtí an gníomhaire táistil sa bhaile mór.
  Bhí sí iontach cabhrach.
  Duirt sí go raich rogha mhór óstan acu agus go raibh ionadhí acu ann.
  Phioc Úna Ostan galánta le haiseanna den scoth.
Pictuir 3:
  Thuirling an t-eitlean ag Aerfort mhalaga agus bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch.
  Bhí an t – ionadh taistil ag fanacht orthu.
  Chuir sé failte rompu.
  Thúg sé a uimhir ghuthain dóibh freisin.
Pictuir 4:
  Nuair a shroich siad an t-óstan “Hotel Sol” bhí tuirse ar mham.
  Leath a súile le híontas nuair a chonaic sí an seomra salach.
  Bhí gach rud bunoscionn.
  Bhi fearg ar dhaid.
  Rinne sé gearán leis an bhfailteoir.
  Duirt se go raibh óstan eile ag teastáil uathu.
  Chuir maam fíos ar an imadaí agus d'inis sí an scéal dó.
Pictuir 5:
  Reitigh an tionadaí na fadhbanna go léir.
  Dúirt sé go raibh na gionteoirí ar staile san óstan sin.
  Thairig sé uasghrádú dóibh in óstan cuig realt “Salles Central”.
  Bhí an t – óstan suite dhá noimead on trá agus bhí aiseanna den scoth ann freisin.

Pictúir 6:
  Bhí ann chlann bréa sasta san óstan nua.
  Bhí na haiseanna ar fheabus.
  Chaith siad na laethanta ag snámh agus ag tógáil na gréine.
  Bhain siad sult as an tsaoire.
    Bhí Daid ag smaoineamh “gur olc an ghaoth nach séideann maitheas do dhuine eigin”

Show More


Citations

MLA Citation

"Life". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Life-348867.html>

APA Citation

Life. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Life-348867.html


Data Guardian 4.0.8 | Assisted Suicide Essay | Watch now!