Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Menneskets Danning Essay

  • Submitted by: fuckface85
  • on February 19, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 2,274 words

Open Document

Below is an essay on "Menneskets Danning" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Oppgave 3

Problemstilling: sammenlign synet på formålet for menneskets danning hos to av disse tenkerne/praktikerne: Sokrates, Platon, Aristoteles, Comenius og Rousseau.
Drøft noen utfordringer som de to som du har valgt ut gir til forståelsen av målene for barnehager og/eller skoler i dag.

Innholdsfortegnelse:
Innledning side 2
Teoridel side 3-6
Drøfting   6-7
konklusjon 8
Litteratur liste og linker 8

Innledning

Jeg skal i denne oppgaven sammenligne synet på danning hos Platon og Rousseau. To av de største og mest kjente filosofene gjennom tidene. Tiltross for at de var født inn i forskjellige tider med forskjellige samfunn, eksisterer det endel likheter mellom dem. Først skal jeg skrive om deres syn på danning hver for seg, før jeg sammenligner dem og ser etter likheter. Etterpå skal jeg drøfte hvordan Platon og Rousseau tanker og meninger passer med dagens syn på danning og de pedagogiske målene for barnehager og skoler i Norge.

Platon:

Platons tanker om utdanning blir betegnet som pedagogisk essensialisme. Vesentlige kjennetegn er stor vekt på individuelle forskjeller, og at evnen til abstrakt kunnskaps tilegning er hierarkisk. Noen forholdsvis få kan nå et høyt nivå av innsikt, massen vil ikke være i stand til det. http://snl.no/pedagogikk

Platon ble filosof etter påvirkning av Sokrates. Han regnes som den første som satt filosofi i system.
Platon ble født i Athen. Mange av hans slektninger var involvert med athensk politikk noe Platon ikke var.
Da Platon var en ung lyttet han til Sokrates og lærte mye. Etter at Sokrates døde begynte Platon å skrive ned noen av samtalene som Sokrates hadde hatt. Stort sett alt vi vet om Sokrates kommer fra det Platon skrev ned. Etter hvert begynte Platon å skrive ned sine egne ideer om filosofi i stedet for bare å skrive ned Sokrates sine ideer. For å forstå Platon er det viktig å huske på at han mente, som mange andre filosofer på den tiden at kropp og sjel er adskilt.

Platon mente at alt...

Show More


Citations

MLA Citation

"Menneskets Danning". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Menneskets-Danning-169355.html>

APA Citation

Menneskets Danning. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Menneskets-Danning-169355.html


Ostracon de Kephalonnia | Higashi no Eden Soushuuhen ~Air Communication~ | CABLE ADAPTATEUR AUDIO JACK 3,5 mm stéréo mâle vers 2 x rca mâles 1.5 m mètres