Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Mgdeee Essay

  • Submitted by: merthalil
  • on January 5, 2013
  • Category: Psychology
  • Length: 2,237 words

Open Document

Below is an essay on "Mgdeee" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Uygulamalı davranış analizi (UDA), davranış analizinin geliştirdiği öğrenme ve davranış ilkelerinin sosyal açıdan önemli insan davranışlarına uygulanarak yeni davranışların öğretilmesi, uygun olmayan davranışların değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması süreci olarak tanımlanır. Davranış analizi çalışmaları iki grupta toplanır.
    • Deneysel Davranış Analizi: Hayvan ve insanlarla deneyler yürütülerek elde edilen davranış ve öğrenme ilkeleri araştırılır.
    • Uygulamalı Davranış Analizi: Deneysel davranış analizinde elde edilen bilgiler uygulamada kullanılarak kişi ve toplumların yaşam kalitesini artırmak hedeflenir.
UDA'da yer alan sözcüklerin her birisinin UDA'yı açıklamakta özel anlamı vardır.
Uygulamalı: Uygulamalılık ile sosyal açıdan önemli davranışların ele alındığı ifade edilir.
Davranış: Gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarla çalışılması gerektiği vurgulanır. Örneğin, "bilir, kavrar, fark eder" gibi ifadeler gözlenebilir ifadeler değildir. Oysa, "sorulduğunda söyler, sesli olarak anlatır" gibi ifadeler davranışsal ifadelerdir. İlk örnekte yer verilen ifadelerden her birimiz farklı anlamlar çıkarabilirken ikinci örnekte sıralanan ifadelerden ne anlamamız gerektiği net olarak anlaşılabilmektedir ve kişiyi gözleyerek bu davranışları sergileyip sergileyemediğini ya da hangi doğruluk düzeyiyle serilediğini objektif olarak görebiliriz.
Analiz: Daha önceki modüllerde ve bu modülde de değinildiği gibi UDA'da davranışa neden olan uyaranlar belirlenir. Gerektiğinde de bu uyaranlarda değişiklik yaratılarak, ortama yeni uyaranlar eklenerek davranış değişiklikleri veya öğrenme gerçekleştirilir. Dolayısıyla, analiz ile davranışa neden olan uyaranlar ve davranış arasındaki neden sonuç ilişkisi ortaya konur. UDA'da uygulanan pek çok uygulama vardır ve bu uygulamaların hepsinde neden-sonuç ilişkisi araştırılır.


Davranış Yönetimi Açısından UDA

Uygulamalı davranış analistlerine göre, çevre çocuğun davranışlarının temel kaynağıdır. UDA'da gözlenebilir...

Show More


  • Submitted by: merthalil
  • on January 5, 2013
  • Category: Psychology
  • Length: 2,237 words
  • Views: 58
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Mgdeee". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Mgdeee-383198.html>

APA Citation

Mgdeee. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Mgdeee-383198.html


na peru surya 2018 hindi | Sigaretta elettronica Atomizzatori | Turnbeutel Cars Frozen Schneekönigin Marvel Schneewittchen Sporttasche Kinder