Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Migrimi I Brendshem Essay

  • Submitted by: anonymous
  • on January 26, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 1,513 words

Open Document

Below is an essay on "Migrimi I Brendshem" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

DETYRE KURSI / GJEOGRAFI EKONOMIKE

PROCESET MIGRUESE TE POPULLESISE PAS VITIT 1990

PUNUAN :
                              Ajsela VOJKA                                  
Florenc XHAKONI
PRANOI:
LINDITA KIRI

Fakulteti I Biznesit /Menaxhim-Marketing
UAMD
Durres, 28.01.2013

PERMBAJTJA

  * Veshtrim historik mbi levizjet migruese………………….. fq. 3
  * Migrimet e brendshme/ Faktoret…………………………….fq.
  * Emigrimi I jashtem……………………………………………………fq
  * Ecuria dhe tiparet e emigrimit te jashtem
deri ne 1990……………………………………………………………..fq.

VESHTRIM HISTORIK MBI LEVIZJET MIGRUESE

Migrimi ka qenë pjesë e zhvillimit të historisë njerëzore dhe në thelb ka qenë dhe mbetet shprehja e dëshirës dhe vendosmërisë së individit për të dalë mbi vështirësitë, me vështrimin e projektuar drejt një jete më të mirë për vete dhe familjen e tij. 

Në etapa të ndryshme historike kanë ndryshuar edhe përbërja e flukseve migratore, qëllimet dhe motivet e kësaj lëvizshmërie ndërkombëtare, drejtimet dhe senset e lëvizjes për të ardhur në epokën tonë të globalizimit. Kjo epokë, së bashku me lehtësirat në transport dhe komunikim ka sjellë edhe një rritje të numrit të njerëzve, që kanë jo vetëm dëshirën, por edhe aftësitë për të jetuar edhe punuar në vende të ndryshëm nga ai i origjinës, apo qëndrimit të tyre.

Migrimi mund të ndahet në tre periudha:
  * Para vitit 1944 – Drejtimi kryesor ne kete hark kohor ishte ShBA-ja e disa shtete te Amerikes Latine. Shkaku lidhej me motivimin ekonomik qe ofronin keto vende, por gjithsesi fluksi ishte I permasave te vogla. Ne kete periudhe kohe nuk eshte regjistruar ndonje fluks I llogaritshem I migrimit te brendshem.
  * Gjate 1945-1990   - Pas vitit 1945, me vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri u formësua një farë emigrimi me karakter politik në më të shumtën, gjithnjë i përmasave të vogla. Qeveria shqiptare iu kundërvu me forcë dhe me të gjitha mjetet ç'këshilluese dhe ndëshkuese, duke vënë në jetë masa të rrepta politike dhe...

Show More


  • Submitted by: anonymous
  • on January 26, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 1,513 words
  • Views: 70
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Migrimi I Brendshem". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Migrimi-I-Brendshem-393417.html>

APA Citation

Migrimi I Brendshem. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Migrimi-I-Brendshem-393417.html


suivante» | Lot of 50 -- New 1/10 oz Liberty Design .999 Fine Silver Rounds Tube Roll | Freundin (2)