Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Money Foundations Essay

  • Submitted by: cuneyteren13
  • on October 20, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 2,393 words

Open Document

Below is an essay on "Money Foundations" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

dosya İSLÂM ÜLKELERİ ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ
Doç. Dr. Tahsin ÖZCAN
İstanbul Üniversitesi

Osmanlı Toplumuna Özgü Bir Finansman Modeli: Para Vakıfları
Günümüzde de kamu sektörü ile özel sektör yanında yer alan ve üçüncü sektör olarak isimlendirilen vakıfların da içinde yer aldığı sivil toplum kuruluşları (STK’lar) benzer bir misyonu üstlenerek farklı alanlarda hizmet vermekte ve çeşitli alanlarda sosyal hizmet projelerinin yürütülmesinde etkin bir şekilde rol oynamaktadırlar. Vakfa konu olan malları geleneksel olarak daha çok gayrimenkul olarak adlandırılan arazi ve dükkan, ev, çarşı, han, hamam gibi emlâk oluşturmaktaydı. Kuruluşu gerçekleştirilen herhangi bir vakıf, kendisine tahsis edilen bu gibi mallardan elde edilen kira vb. gelirleri kuruluş amacına yönelik faaliyetlerin icrası amacıyla kullanır, yani vakfın mal varlığı muhafaza edilerek bunlardan elde edilen gelirler vakfın amaçladığı hizmetlerin finansmanı için harcanırdı. Osmanlılar vakıf kurumunu geliştirerek farklı alanlarda icareteyn, gedik gibi kendilerine özgü uygulamalar geliştirmişler ve vakfa konu olan malları da çeşitlendirerek vakıf sisteminin daha da genişlemesini sağlamışlardır.

Bir vakıf medeniyeti olarak vasıflandırılan Osmanlı toplumu kendisinden önceki vakıf geleneğini sürdürerek daha da geliştirmiş ve yaygın bir kurum haline getirmiştir. Vakıflar vasıtasıyla oluşturulan finansman sistemi, toplumsal hayatın gerektirdiği kültür, eğitim, sağlık, altyapı, bayındırlık, dini ve sosyal hizmetler ile sosyal güvenlik ve hayır işleri gibi değişik alanlarında ihtiyaç duyulan kurumsal altyapı ile finansman ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Vakıf sistemi vasıtasıyla, fertlerin elinde toplanan tasarruf ve servetleri ihtiyaç duyulan alanlarda hizmete dönüştüren bir mekanizma oluşturulmuştur.

Vakıf sistemi vasıtasıyla, fertlerin elinde toplanan tasarruf ve servetleri ihtiyaç duyulan alanlarda hizmete dönüştüren bir mekanizma oluşturulmuştur. Günümüzde de kamu sektörü...

Show More


Citations

MLA Citation

"Money Foundations". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Money-Foundations-529972.html>

APA Citation

Money Foundations. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Money-Foundations-529972.html


Into the Badlands (41) | Prinz von Peoria | Yarichin ☆ Bitch Club OVA