Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Overview of the Swedish Government System

  • Submitted by: doktorknark
  • on January 6, 2013
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 1,763 words

Open Document

Below is a free excerpt of "Overview of the Swedish Government System" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

Staten
Den svenska staten består av en rad olika personer och instanser.   En grundläggande indelning ser ut så här:
Statschef
Riksdag
Regering
Domstolar
Statschefen är den nuvarande monarken. Han kallas statschef men har väldigt liten makt över staten. Man säger att Sverige har en konstitutionell monarki, vilket betyder att monarkin är inskriven i grundlagen.
Monarkin är ärftlig. Det betyder att det barn som föds först av kungen och drottningen ärver tronen. I Sverige har monarken mest symboliska och representativa uppgifter och saknar politisk makt.
Domstolarna är oberoende av statschefen, riksdagen och regeringen för att gynna rättssäkerheten, dvs så att även de politiska makthavarna följer lagen. Domstolarnas uppgift är att döma den som begår lagbrott.
Statens uppgifter
Statens viktigaste uppgifter kan sägas vara att skydda medborgarna och deras egendom och att försvara landet mot yttre hot. Till sin hjälp har staten polisen, försvaret och rättsväsendet.
Statens roll diskuteras ofta av de olika politiska partierna. Hur mycket skall staten lägga sig i? Vad får staten kosta? Hur skall staten fördela sina pengar är viktiga frågor i den debatten.

Sveriges grundlagar
De viktigaste reglera om statsskicket har samlats i fyra grundlagar:
Regeringsformen
Successionsordningen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Regeringsformen talar om hur Sverige skall styras. Lagen innehåller de viktigaste bestämmelserna för statschefens, riksdagens, regeringens, domstolarnas och myndigheternas roller. Denna grundlag är den äldsta och också den mest omfattande. Den skrevs första gången 1634 men senaste omskrivningen gjordes 1974.


Regeringsformen finns på Riksdagen.se och den inleds med orden:
"1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal...

Show More


Citations

MLA Citation

"Overview of the Swedish Government System". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Overview-Of-The-Swedish-Government-System-383526.html>

APA Citation

Overview of the Swedish Government System. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Overview-Of-The-Swedish-Government-System-383526.html


The Rookie HDTV 720p AC3 5.1 | Скачать | Transmedia Storytelling - 1447 Words