Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Psycholinguistic Study Essay

  • Submitted by: krisvanev
  • on October 6, 2012
  • Category: Psychology
  • Length: 700 words

Open Document

Below is an essay on "Psycholinguistic Study" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Четене с подразбиране

Когато хората разбират даден текст се счита, че те си създават умствени модели (репрезентации) от текста и че тези модели се свързват на различни нива. (Graesser, Singer, & Tabasso, 1994; van den Broek, Young, Tzeng, & Linderholm, 1998) На повърхностното ниво за кратък период от време са представени определени думи, свързани в определен синтаксис; на текстообразуващо (textbase) ниво са включени различни елементи и предпоставки, които създават нужната кохезия на текста. Последното ниво се нарича ситуативно и представя ситуацията, пренесена от думите и изреченията в текста (Zwaan, Langston, & Graesser, 1995). Това ниво на репрезентация включва информация относно хората, обстановката, действията и събитията, които са буквално описани в или се подразбират от текста (Garnham & Oakhill, 1996; Zwaan & Radvansky, 1998).   По-значимото в случая е, че читателите могат си представят информация, която не е експлицитно спомената в текста, но се извлича главно от процеса на правене на извод (Graesser et al., 1994; McKoon & Ratcliff, 1992). Важна част при правенето на извод е способността да се комбинира различна информация, за да се изгради ситуационен модел (Graesser et al., 1994; van den Broek et al., 1998). Читателят активира знание, което е вече складирано в дълговременната му памет и го комбинира с информация, която е експлицитно зададена в текста (Gernsbacher, 1997; Kintsch, 1998).
За да се илюстрира подобен процес на правене на извод може да се използва като тема знанието на хората за видимите промени в поведението на човек в процес на невербална комуникация. Предполага се, че това знание е присъщо за всичко хора в различна степен и че следва универсални знаци, представени като действия: описание на поза, жестове и мимики, които активират репрезентация за съответното емоционално състояние. Това може да се провери експериментално, като на респонденти се дадат следните примери на текст, включващ описание на често наблюдавани...

Show More


Citations

MLA Citation

"Psycholinguistic Study". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Psycholinguistic-Study-320342.html>

APA Citation

Psycholinguistic Study. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Psycholinguistic-Study-320342.html


Cars for Salvage | Dead Heat | Triumph Magic Spacer Deep V Wired Push Up Bra / Triumph / Bra / Woman Wear