Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Sallivusest Kaitsmiseni Essay

  • Submitted by: tarki
  • on February 19, 2012
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 715 words

Open Document

Below is an essay on "Sallivusest Kaitsmiseni" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Missuguses ilmas meie küll elame, kus imed nii igapäevased on, et meie neist tähele panemata mööda läheme! Neid on igal pool, need l_o_o_d_u_s_e__i_m_e_d... , tõlkis Anton Hansen 1913. aastal Adolf Heilborni eessõna esimesele eestikeelsele, saksa keelest vahendatud looduse entsüklopeediale.

Kas me praegu oskame neid imesid niisama hästi tähele panna, kui Heilborn ja Tammsaare ligi sajand tagasi? Linnalapsed vaatavad televiisori ees huviga BBC loodusfilme, paljud ka Rein Marana südamlikke süvavaatlusi. Prantslaste võetud “Rohurahvas” oli kaks aastat tagasi meil üks menukamaid filme. Paljud lapsed ei erista aga rukist nisust ja kaera odrast, sest pole neist ühtki ligidalt näinud. Mesilaste ja sipelgate eripärast elu tunneme heade raamatute abil, mitte nende endi vaatlemise põhjal.

Looduskaitse tippaegadel oli Eesti looduskaitse seltsil üle 23 000 liikme. See loodusearmastust tõendav ja samal ajal rahvuslikku identiteeti ülal hoidev kogum on praeguses seltsielu laiuvuses hoopis pisikeseks kuivanud. Seltsi oma aja aktiivsuse alustalad pole ju kadunud, hoopis püüdluste väljendusvormid on teisenenud. Ka looduse kaitse on leidnud uusi avaldumisvorme. Üks neist on seaduse toel teostunud vääriselupaikade otsimine, leidmine ja hoole alla võtmine; seni on neid teada üle kuue tuhande. Eestis on punases raamatus 1318 elusolendite liiki.

Keda me huviga vaatleme, hoiame ja kaitseme? Kas võrdsetena kõiki elavaid, kõiki haruldusi ja iludusi? Nagu kogu Euroopas, nii ka Eestis oleme kaugel nende võrdseks pidamisest. Peamine, paiguti ka ainus looduskaitse objekt on ikka linnud, ka hülged, tiigrid ja vaalad. Lindude kaitsealade süsteem on paremini välja töötatud kui teiste elusolendite oma. Nende kaitseks on vastu võetud Euroopa Liidu lindude kaitse direktiiv, loodud kaitsealade võrgustikke. Ka suurimetajad on tähelepanu väärinud – varasematel aegadel eelkõige jahiloomade arvukuse kindlustamiseks, nüüd ka teistel eesmärkidel. Meie aukartus elu vastu on eristunud...

Show More


  • Submitted by: tarki
  • on February 19, 2012
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 715 words
  • Views: 19
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Sallivusest Kaitsmiseni". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Sallivusest-Kaitsmiseni-168963.html>

APA Citation

Sallivusest Kaitsmiseni. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Sallivusest-Kaitsmiseni-168963.html


Familiare | David Benioff | Asiafan Heaven