Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Sigurimi I Depozitave Ne Shqiperi Essay

Open Document

Below is an essay on "Sigurimi I Depozitave Ne Shqiperi" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Në një ekonomi tregu, bankat mund të falimentojnë. Pasojat që do të sillte falimentimi i një banke, do të shoqëroheshin me humbjen e kursimeve të qytetarëve.
Për të parandaluar pasojat financiare që sjell falimentimi i një banke tek depozituesit, si dhe për të rritur sigurinë e qytetarëve ndaj bankave, janë krijuar sistemet e sigurimit të depozitave. Projektimi i tyre është bërë i tillë që, të sigurojë kompensimin e pjesës më të madhe të depozituesve të një banke që falimenton.

      Agjencite e Sigurimit te Depozitave jane institucione financiare qe funksionojne pothuajse ne te gjitha vendet me ekonomi tregu. Ato e kane zanafillen pas krizes se madhe te viteve 1929-1932 dhe falimentimeve masive qe pesoi sistemi bankar, sidomos ne SHBA. Ne ekonomine e tregut falimentimi eshte nje proces i natyrshem, qe ndodh ne ato raste kur bankat e keqmenaxhuara, nuk perballojne dot konkurrencen dhe rezultojne me humbje.
Per te parandaluar pasojat financiare qe sjell falimentimi i nje banke si dhe per te rritur sigurine e qytetareve ndaj tyre, jane krijuar skemat e sigurimit te depozitave.

Objektivat kryesore per sistemet e sigurimit te depozitave jane:


  1. te kontribuojne ne stabilitetin e sistemit bankar
  2. te mbrojne depozituesit e vegjel

Në rast se një bankë falimenton pa i paguar të gjithë depozituesit e saj, mund të lindë rreziku i humbjes së përgjithshme të besimit të qytetarëve ndaj bankave në veçanti dhe sistemit financiar në tërësi, e si pasoje, vendi mund te perfshihet nga nje krize financiare e pergjitheshme.

      Sistemet e sigurimit të depozitave ne pergjithesi, e përqendrojnë vëmendjen në mbrojtjen maksimale të depozituesve. Kjo ndodh meqenëse këta depozitues nuk janë në gjendje, që në çdo kohë të vlerësojnë bankën ku kanë investuar kursimet e tyre, pasi kanë njohuri të kufizuara për aktivitetin financiar dhe për operacionet financiare dhe bankare.

      Ne Shqiperi, Agjencia e Sigurimit te Depozitave (ASD), u krijua ne vitin 2002....

Show More


Citations

MLA Citation

"Sigurimi I Depozitave Ne Shqiperi". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Sigurimi-I-Depozitave-Ne-Shqiperi-394006.html>

APA Citation

Sigurimi I Depozitave Ne Shqiperi. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Sigurimi-I-Depozitave-Ne-Shqiperi-394006.html


유틸리티 | Creative Writing | Period Tracker - Period Calendar Ovulation Tracker