Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Skema Bahasa Melayu Essay

  • Submitted by: nrfrizxx
  • on August 3, 2015
  • Category: Social Issues
  • Length: 2,353 words

Open Document

Below is an essay on "Skema Bahasa Melayu" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

1

www.lamanbahasa.wordpress.com

MAJLIS PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN PULAU PINANG)

Peraturan Pemarkahan

MODUL PENILAIAN SPM 2012
BAHASA MELAYU
Kertas 2

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN
Peraturan markah ini SULIT dan Hak Cipta MPSM.
Kegunaan khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja.Sebarang
maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan
kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam
apa-apa bentuk media. Markah penuh : 110 markah

2

www.lamanbahasa.wordpress.com

Soalan 1
Markah penuh 30 dibahagi kepada :
a) Isi
b) Bahasa

-

20 markah
10 markah

a) Isi [20 markah]
Nota :
i.
Panduan mengira perkataan :
Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan :
• nama khas
• perkataan berulang
• penggunaan kata sendi did an ke
• tarikh
• angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan
• gelaran
ii.
iii.
iv.

Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa.
Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu
diperiksa.
Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

Bahagian

Markah

Markah

(i) Pendahuluan

2

(ii) Isi Tersurat

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(iii) Isi Tersirat

12

11

10

9

8

7

6

5

4

16

(iv)
2
Penutup/Kesimpulan
Jumlah Markah

20

3

www.lamanbahasa.wordpress.com

Soalan 1 : Rumusan
Pendahuluan:
Petikan membincangkan kebaikan/ kepentingan/faedah/manfaat/kemaslahatan/kesan positif makan
bersama-sama dengan keluarga dalam kalangan masyarakat.
[2 markah]
Isi tersurat [4 hingga 12 markah]
Kelebihan makan bersama-sama dengan keluarga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dapat menunjukkan tabiat pemakanan yang baik.
Ibu bapa boleh menetapkan disiplin atau peraturan di meja makan.
Boleh berinteraksi dengan anak-anak.
Dapat mengesan pergerakan harian anak-anak.
Kemungkinan anak-anak untuk berbabit dalam gejala sosial rendah rendah.
Boleh menjadikan masa makan sebagai masa yang terbaik untuk memuji anak-anak....

Show More


Citations

MLA Citation

"Skema Bahasa Melayu". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Skema-Bahasa-Melayu-758488.html>

APA Citation

Skema Bahasa Melayu. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Skema-Bahasa-Melayu-758488.html


vikings s05e11 720p web h264-convoy[eztv] | 30.11.1805:28 Uhr FIGHTING EX LAYER*inklusive deutschem Untertitel* Action0 / 0263 Hits VID P2P DDL 0 Kommentare | Thương hiệu độc quyền