Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Statisztikai Elemzesek Essay

  • Submitted by: hodpapa
  • on January 8, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 9,914 words

Open Document

Below is an essay on "Statisztikai Elemzesek" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

STATISZTIKAI ELEMZÉSEK

A VÁLLALKOZÁS ÉS A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS MÉRÉSE*
SZERB LÁSZLÓ
A hazai szakirodalomban számos kiváló elemzés jelent már meg a magyar vállalati struktúráról, a kis- és közepes méretű vállalatok elemzéséről. Jelen tanulmány a vállalati struktúra egy másik aspektusával, a vállalkozással és a vállalkozásmérések empirikus tesztelésének módszereivel, azok előnyeivel és hátrányaival is foglalkozik. A tanulmányban vizsgált vállalkozói indexek a következők: az önfoglalkoztatói és a vállalkozói ráták, a vállalkozások számának dinamikus változása, a vállalkozásindítás a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) megközelítése alapján és az új gazdaság szerepe. A mutatók közül, hiányosságaik ellenére, a legjobbnak a GEM által kifejlesztett ún. Teljes Vállalkozói Mutató (TVM) bizonyult. Nemzetközi összehasonlításban, a vállalkozói ráták bármelyikét vizsgálva, Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el, ami összhangban van a nagyobb méretű cégek teljesítményét mérő versenyképességi rangsorokkal. Figyelemre méltó azonban, hogy az elmúlt években szinte valamennyi fontos vállalkozói mutatót tekintve jó néhány hellyel hátrább csúsztunk a rangsorban. Kísérletet teszek az általában alkalmazott vállalkozásdefiníció meghatározására, majd az ilyen módon definiált vállalkozás empirikus felmérésének problémáival és potenciális gazdasági hatásainak elemzésével foglalkozom. Ezt követően a vállalkozásmérés négy legfontosabb fajtáját és módszerét ismertetem. Az elemzés során a nemzetközi összehasonlíthatóságra helyezem a hangsúlyt, középpontban azzal a kérdéssel, hogy mennyire is „vállalkozói” Magyarország összehasonlítva más országokkal. Végezetül a magyar vállalkozói aktivitás értékelését végzem el.
TÁRGYSZÓ: Vállalkozás. Kis- és középvállalatok. Vállalatdemográfia.

agyarország európai uniós csatlakozási törekvéseinek felerősödésével egyidőben szaporodni kezdtek azok a tanulmányok, amelyek a magyar gazdaság érettségét, fejlettségét és a csatlakozástól várható...

Show More


  • Submitted by: hodpapa
  • on January 8, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 9,914 words
  • Views: 13
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Statisztikai Elemzesek". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Statisztikai-Elemzesek-384443.html>

APA Citation

Statisztikai Elemzesek. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Statisztikai-Elemzesek-384443.html


Güterwagen. 4W. Eckrand(1). Ukraine 2013 | HD 24 Hours to Live | Chap 192