Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Stipe Grgas - Tijelo u Romanu Gain Richarda Powers Essay

  • Submitted by: TanjaG
  • on February 19, 2012
  • Category: English
  • Length: 3,549 words

Open Document

Below is an essay on "Stipe Grgas - Tijelo u Romanu Gain Richarda Powers" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Stipe Grgas - Tijelo u romanu Gain Richarda Powersa

„...i u metaforičkom i u praktičnom smislu vremensko je obzorje tijela, njegovi funkcionalni imperativi, njegova nesavršena imitacija ideala ono što potiče čovjeka na emocije, veze, na kajanje; naša je zajednička sudbina da moramo ići tamo kamo nas nosi tijelo."
Rita Charon i Maura Spiegel

Ljudsko tijelo, da odmah na početku omeđim predmet kojim ću se baviti, koliko god sudbinski tako i samorazumljivo važno, kao da je marginalizirano u teorijskim raspravama. Razlozi za to su mnogostruki i u ovom ću se radu nekih izravno dotaći dok ću na druge posredno uputiti. Čini mi se da je možda ključni razlog zanemarivanja tijela u različitim disciplinama upravo njegova prividna samorazumljivost pa se mozganje o njemu činilo nepotrebnim. Međutim niz indikacija, među koje valja ubrojiti i odabir teme koja je motivirala ovaj članak, pokazuju da je pretpostavka kako je pitanje tijela „riješeno", citirajući Donn Weltona iz uvoda zborniku posvećenu tijelu, preuranjena i neodrživa. Welton ondje piše:
Descartesovo pozicioniranje tijela bilo je u toj mjeri učinkovito da je u sljedeća tri stoljeća ono postalo neproblematična stavka u nastojanju razumijevanja odnosa um-tijelo. Međutim tijelo je upravo ono što mislioci u ovom zborniku žele propitati. Svatko će od njih uputiti izazov obradi tijela u razdoblju moderne filozofije, a potom u nastavku te obrade u analitičkoj filozofiji s argumentacijom da ona onemogućuje razumijevanje otjelovljenja - korporalnosti shvaćene kao ljudske djelatnosti u i po svijetu - pa, posljedično tome, i ljudskog uma, našeg intencionalnog spoznavanja svijeta. Umjesto normalne procedure koja nastoji definirati što se podrazumijeva a što ne pod umom, a potom pita kako je um spojen s tijelom, ova antologija rabi obrnut pristup tako što preispituje što to znači tijelo da bi se potom time koristila kao ključem odgonetke pojma uma, a zatim i samog pojma osobnosti.1 (3)
Sukladno toj ocjeni učinaka...

Show More


Citations

MLA Citation

"Stipe Grgas - Tijelo u Romanu Gain Richarda Powers". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Stipe-Grgas-Tijelo-U-Romanu-169049.html>

APA Citation

Stipe Grgas - Tijelo u Romanu Gain Richarda Powers. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Stipe-Grgas-Tijelo-U-Romanu-169049.html


Guardians of the Galaxy Vol. 2 | Talent Spotting... | 26.11.1820:30 Uhr Windows 10 Rs5 Buisness Aio v1809.10.0 Vl Nov Preactivated 2018Betriebssystem 0 / 0762 Hits VID P2P DDL 0 Kommentare