Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Story Essay

  • Submitted by: yumengaiyu
  • on August 9, 2015
  • Category: Arts and Music
  • Length: 297 words

Open Document

Below is an essay on "Story" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Tugasan harian 4(kokurikulum)
-kegiatan koko merupakan kegitan luar bilik darjah yang dijalankan di bawah pengawasan guru-guru penasihat.Aktiviti koko ini dibahagi kepada 3 pihak,iaitu pasukan beruniform,persatuan akademik dan kelab.Kegiatan ini memberi banyak faedah kpd para pelajar.Namun demikian, akhir-akhir ini,penglibatan murid dalam aktiviti koko semakin berkurangan .Hal ini adalah kerana mereka menganggap bahawa aktiviti ini membuang masa dan mengganggu waktu mereka mengulang kaji pelajaran di luar waktu sekolah.Begitu juga dengan sesetengah ibu bapa yang terlalu menekan anak mereka untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.
Dalam hal ini,saya telah meluangkan masa pada hari 5.03.2015(Khamis) bersama dengan rakan-rakan saya untuk berbincang cara menyelasaikan masalah yang merisaukan ramai pihak ini.Saya telah menyumbang idea dengan menjalankan ceramah yang berkaitan dengan kebaikan kegiatan koko.Selapas mendengar idea saya,rakan saya pun bersetuju.Selepas itu,kami memberitahu kepada guru penasihat tentang hal ini.Guru penasihat bersetuju dan membiarkan kami menjalankan ceramah di dewan semasa perhimpunan.
Selaku pemimpin rakan saya,saya brtanggungjawab memesan tugas yang hendak dilakukan oleh rakan saya.Sewaktu perhimpunan,saya dan rakan mula bekerjasama   menjalankan ceramah.Rakan saya,Alif yang memberikan ceramah di pentas.Semasa dia berceramah,saya rajin mengawal keadaan dan prihatin terhadap masalah yang berlaku sacara tiba-tiba.Saya menyumbang tenaga menyelesaikan masalah –masalah ini.Dengan sikap tolak ansur dan sabah,saya dan rakan-rakan akhirnya berjaya menghabiskan aktiviti ini.
Selepas menjalankan ceramah ini,saya dapat mengambil pengajaran bahawa banyak faedah yang boleh dapat jika melibatkan diri dengan kegitan koko.Saya berasa insaf terhadap sikap pelajar yang tidak mahu aktif dalam aktiviti koku.Pada masa yang sama,saya sedar bahawa adalah tanggungjawab pelajar melibatkan diri dalam kegitan koko dan saya akan mengubah sikap...

Show More


Citations

MLA Citation

"Story". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Story-759843.html>

APA Citation

Story. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Story-759843.html


FINE VISION Photochromatic Anti Fog Adhesive Insert (275 x 97mm) Made by Pinlock | Rasierklinge | Más detalles