Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Term Paper

  • Submitted by: donitapazmagkasi
  • on January 27, 2013
  • Category: English
  • Length: 1,984 words

Open Document

Below is a free excerpt of "Term Paper" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

PAMANAHONG PAPEL

(Epektong dulot ng pagtangkilik sa mga likhang sining ng mga dayuhan kaysa sa sariling atin)

IPINASA NI:
Ma.Natalia T. Magkasi

IPINASA KAY:
Bb.Neillani A. Lulu

PasasaLamat

Nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong sakin upang maisagawa ang pamanahong papel. Ang aking kapatid na si Donita Paz Magkasi na tumulong maisagawa itong aking proyekto, sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay nakakuha ako ng mga ideya upang makagawa ng pamanahong papel. Nagpapasalamat din ako sa teknolohiya dahil kung wala ito hindi ako makakakuha ng ilang impormasyon sa mga katanungang hindi ko maintindihan. Napakalaki ng tulong ng teknolohiya para sa mga kabataan ngayon.

Nagpapasalamat din ako sa aking mga magulang na sumusuporta sa akin sa araw-araw at sumusuporta sa mga bagay na alam nilang makakadulot ng maganda sa akin. At sa aking mga kaibigan na nagbigay din ng ideya sa pamanahong papel. Sa pamanahong papel na ito, marami ang mapupulot na kaalaman at makakakuha ka din ng ideya para sa mga kabataang nahuhumaling sa pagtangkilik ng likhang sining ng mga dayuhan kaysa sa sariling atin kaya naman napakahalagang malaman ng mga kabataan o hindi lang kabataan (mga tao sa Pilipinas) kung ano ang epekto ng lubhang pagtangkilik ng likhang sining sa mga dayuhan kaysa sa sining ng ating Bansang Pilipinas.
Talaan ng Nilalaman

KABANATA I
(Ang Suliranin at kaligiran nito)

  * Introduksyon
  * Layunin ng pag-aaral
  * Kahalagahan ng pag-aaral
  * Paglalahad ng suliranin
  * Saklaw at Limitasyon
  * Depinisyon ng terminolohiya

KABANATA II
(Mga kaugnay na pag-aaral sa literature)

KABANATA III
(Istratehiyang Ginamit at pinagkunan ng datos)

KABANATA IV
(Presentasyon ng datos)

KABANATA V

  * Lagom
  * Kongklusyon
  * Rekomendasyon
  * Bibliograpiya
  * Appendix

Kabanata I.

  A. Introduksyon

Nagkalat na sa telebisyong Pilipino ang mga palabas na gawa ng ibang bansa, kabilang na ang mga koreanovela at mga ingles na...

Show More


Citations

MLA Citation

"Term Paper". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Term-Paper-393848.html>

APA Citation

Term Paper. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Term-Paper-393848.html


Die Retter vom Mount Everest | Suministros de limpieza para el hogar | Hell and Back: The Kane Hodder Story