Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Thusuperman Essay

  • Submitted by: thusuper
  • on January 7, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 337 words

Open Document

Below is an essay on "Thusuperman" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Yêu thích công việc Hành chính văn phòng / Hành chính nhân sự / Quản lý Nhân sự / Trợ lý thu mua/ Trợ lý bán hàng vì được làm việc với những con người năng động, chuyên nghiệp và nhiệt tình. Được bổ túc kinh nghiệm về Quản trị Nhân lực và Quản trị Tài chính là mục tiêu nghề nghiệp của tôi.

Với ước mơ trong tương lai được thành công trong sự nghiệp Quản trị Nhân lực, Quản trị Tài chính, nên tôi luôn làm việc thật chăm chỉ, mong muốn từng bước học hỏi Kỹ năng và Kinh nghiệm trong ngành nghề này.

Kinh nghiệm làm việc

- Từ 10/2008 đến 04/2011: Làm việc tại Công ty Cổ Phần Thương Mại No Va.
Vị trí: Thư ký phòng Thu Mua.
Mô tả công việc:
  * Kiểm tra các chứng từ Xuất – Nhập khẩu
  * Soạn thảo Hợp Đồng, Công Văn…
  * Đăng kí các Thủ tục Nhập khẩu có liên quan
  * Thu mua các vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ phù hợp cho Công ty.
  * Thanh toán chi phí phát sinh trong Xuất – Nhập khẩu với kế toán
- Từ 05/2011 đến 12/2012: Làm việc tại Công ty Cổ Phần Thương Mại No Va.
Vị trí: Nhân viên Kinh Doanh.
Mô tả công việc:
  * Lập kế hoạch bán hàng theo tuần, tháng, năm với chỉ tiêu Công ty đề ra
  * Thực hiện kế hoạch bán hàng
  * Chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm mở rộng khách hàng mới.
  * Thu hồi công nợ khách hang
Kỹ năng đạt được
  * Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
  * Kỹ năng bán hang, chăm sóc khách hang
  * Kỹ năng làm việc đội nhóm; động viên khích lệ các thành viên trong nhóm
  * Kỹ năng làm việc độc lập
  * Kỹ năng vi tính văn phòng
  * Làm việc chăm chỉ, nhiệt tình; chịu được áp lực công việc cao

Bà Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Đơn vị: Công ty Cổ phần Thương Mại No Va

Show More


  • Submitted by: thusuper
  • on January 7, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 337 words
  • Views: 12
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Thusuperman". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Thusuperman-384303.html>

APA Citation

Thusuperman. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Thusuperman-384303.html


Sbrinatore di carne elettrica | Batterie power battery decharge lente 12v 110ah 500 cycles de vie | It's Dangerous Beyond The Blankets 2