Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Traslacion Essay

  • Submitted by: granixz
  • on September 19, 2012
  • Category: History
  • Length: 802 words

Open Document

Below is an essay on "Traslacion" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Sarong bagay an na-realizar ko sa sakuyang pag partisipar sa Traslacion 2011: an naturang prosesiyon sarong dakulang trade fair.

An Traslacion sarong prosesiyon na pinapartesiparan kan mga deboto kan Nuesrta Señora de Peñafrancia siyam na aldaw bago an Fiesta mismo kan Virgen. Sa panahon na ini, minilyon na tawo an mina-suruksukan sa mga agihan kan ciudad nin Naga hale sa Peñafrancia Shrine pasiring sa Naga City Metropolitan Cathedral tanganing ihatod an imahen kan Virgen asin kan Divino Rostro para sa Novenariyo na gaganapon sa Cathedral. Magayon kuta na hilingon an manlaen-laen na tawo na hali sa iba-ibang lugar asin kamugtakan sa buhay na nag papartisipar sa arog kanining bagay, na nagsasakripisiyo nin saindang oras asin nagsasabak sa grabeng init kan saldang o kaya man sa uran. Magayon kuta mahiling ining mga Katoliko na nagkakasararo tanganing ipahiling an saindang pagtubod. Magayon kutang mahiling an mga jovenes na nagpapartisipar man sa bagay na arog kainin na parte na kan tradisyon asin kultura niyato. Magayon kuta na hilingon na an mga Bikolano hale sa manlean-laen na parte kan mundo nagkakatiripon para ipahiling an pagkamoot ninda sa saindang Ina.

Pero bako sana man iyan an sakuyang nahihiling sa estado ngunyan kan debosyion na ini. Bako sana iyan na superpisiyal na mga bagay na iyan an sakuyang naririsa asin nahihimatean sa mga bagay-bagay na nangyayari ngunyan sa satuya. Kaya dae akong maray nauugma. Dae ako nauugma.

Ako asin an nagkapira kong kaklase sa Physical Education nagbale sa Traslacion nin huli ta kaipuhan mi ining gibohon para makumpleto an samuyang grado sa nasabing asignatura. Kung baga sa Ingles, requirement iniyo. Rekisito. Kaya hoto, nagbalad kami sa maka-impiyernong init kan saldang para maskisumaro sa Traslacion. Tnios mi an grabeng init, an katotohanan an dae pa man kami nagkakarakan nin pangodto, asin an kapagalan na maglakaw tanganing dae kami ma-markahan na absent. Pero tama daw ini? Tama daw na gawi an piriton an mga tawo...

Show More


  • Submitted by: granixz
  • on September 19, 2012
  • Category: History
  • Length: 802 words
  • Views: 33
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Traslacion". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Traslacion-310377.html>

APA Citation

Traslacion. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Traslacion-310377.html


Blindspot saison 3 épisode 15 | saison 13, épisode 16 - Épisode 16 | Lembrancinhas