Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Turkish - English Grammar Essay

  • Submitted by: kharonacheron
  • on August 6, 2015
  • Category: English
  • Length: 63,768 words

Open Document

Below is an essay on "Turkish - English Grammar" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

"TÜRKÇENİN GRAMERİ"
TAHSİN BANGUOĞLU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI: 528
Türk Tarih Kurumu Basım Evi - Ankara
2. Basım1986
(1. Basım 1974)

Elime eski bir dilbilgisi kitabı geçti. Göz attığımda, dilin geçirdiği evrimi görerek kitabı
sizlerle birlikte okumaya karar verdim. Kuşkusuz tıpkı bir aktarım söz konusu değil.
Kendimce önemli bulduğum bölümlerini aktarmaya çalışacağım. Başta, her dilbilgisi
kitabında olan açıklamalar var. Onları atlayarak aktarmayı düşünüyorum. İyi
okumalar.

--giriş-1.Dil
2.Dünya Dilleri
3.Türk(Hun) Dilleri Ailesi

1

Aynı anadilden geldikleri açıkça belli olan (*) Türk (Hun) dilleri bugün Orta ve Kuzey
Asya'da, Doğu Avrupa'da geniş bir coğrafya alanına yayılmış olarak konuşulurlar. Bu
aile ilkin üç dala ayrılır: Birincisi Orta Volga boyunda konuşulan Çavuşça, ikincisi,
Kuzey Doğu Sibirya'da konuşulan Yakutçadır. Bunlar iki küçük dil topluluğunun
dilleridir. Üçüncü dal birbirlerine bir kuşak daha yakın ve daha geniş bir Türk-Tatar
dilleri topluluğudur.(*)Turan dilleri, Ural-Altay, Altay dil aileleri üzerine kurulmuş eski
nazariyeler değerlerini yitirmiştir.)

TÜRKÇENİN GRAMERİ-TAHSİN BANGUOĞLU

SÖZÜMÜZ

Bu üçüncü dalı ilkin Türk dilleri, Kırgız-Tatar dilleri diye iki kola ayırmak doğru olur.
Türk dilleri 40 derece enlem hizasında Çin'in Kansu bölgesinden Balkanlarda
Arnavutluk sınırlarına kadar, Kırgız-Tatar dilleri ise 50 derece enlem hizasında
Yenisey nehri kaynaklarından ta Polonya içerilerine kadar azçok paralel iki uzun
kuşak üzerine yayılmış veya serpiştirilmiştirler. Türk dilleri kolunda Doğu Türkçesi,
Batı Türkçesi adlarıyla anılan iki dil vardır. Kırgız-Tatar dilleri kolunda ise daha küçük
ulus topluluklarının dilleri veya lehçeleri bulunur, Kazan Tatarları, Başkırtlar, Kırım
Tatarları, Karaçaylar, Kazaklar, Kırgızlar, Karakalpaklar, Nogaylar ve Altay Urukları
gibi.
Milâdın ilk yüzyıllarında Ana Hun Dili bazı lehçelere ayrılmış olmalıdır. Bunlardan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Turkish - English Grammar". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Turkish-English-Grammar-759188.html>

APA Citation

Turkish - English Grammar. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatch-stavka7.com/free-essays/Turkish-English-Grammar-759188.html


Accidental Farmer | Prison Break FRENCH DVDRip - téléchargement anonyme rapide | Junoesque Tulle Sweetheart Neckline Mermaid Wedding Dresses with ...